Hanke päis

OST JA VARA MÜÜK

Sellel lehel informeerime avalikest ostudest ja vara müügist. Iga ostu või vara müügi juures on toodud kontakstisik, kellega ühendust võtta.

 

Veikko Roos

Meie vara müüke ja oste koordineerib meie hankejuht:

Veikko Roos

19.10.2018

Kõnede salvestussüsteemi arendus ja seadmete tarne

Osalemiseks tuleb saata täidetud taotlus e-maili aadressile    ost@operail.com. Ostudokumendid saadame kahe tööpäeva jooksul taotlusesse lisatud e-mailile. Pakkumused esitada vastavalt ostudokumentides toodud tingimustele.

TAOTLUSE ESITAMISE TÄHTAEG – Taotlusi ostudokumentatsiooni väljastamiseks saab esitada kuni 01.11.2018 kella 12:00-ni.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Pakkumised esitada hiljemalt 20.11.2018 kella 12:00-ks e-maili aadressile hange(ät)operail.com.

12.11.2018

Uute poolvagunite ost

Osalemiseks tuleb saata täidetud taotlus    e-maili aadressile   ost@operail.com.   Ostudokumendid (OD ainult vene keeles) saadame kahe tööpäeva jooksul taotlusesse lisatud    e-mailile. Pakkumused esitada  vastavalt ostudokumentides toodud tingimustele.

TAOTLUSE ESITAMISE TÄHTAEG – Taotlusi ostudokumentatsiooni väljastamiseks saab esitada kuni 23.11.2018 kella 12:00-ni.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Pakkumised esitada hiljemalt 27.11.2018 kella 12:00-ks e-maili aadressile hange(ät)operail.com.