Hanke päis

OST JA VARA MÜÜK

Sellel lehel informeerime avalikest ostudest ja vara müügist. Iga ostu või vara müügi juures on toodud kontakstisik, kellega ühendust võtta.

 

Veikko Roos

Meie vara müüke ja oste koordineerib meie hankejuht:

Veikko Roos

22.03.2019

Poolvagunite müük enampakkumise korras

AS Operail müüb kirjalikul enampakkumisel vaguneid: poolvagunid - 51 tk, ehitusaastad 1981-1987, alghind 6 000,00-7 000,00 eur/vagun. Pakkumine esitada vastavalt enampakkumise formularile Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 05.04.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.