Hanke päis

OST JA VARA MÜÜK

Meie avalike    ostude  ja vara müügiga seonduva informatsiooni   avaldame Mercelli   keskkonnas.   Tutvu meie    käimasolevate ja   lõppenud ostude ja müükidega    siin.      

Veikko Roos

Meie vara müüke ja oste koordineerib meie hankejuht:

Veikko Roos