Hanke päis

OST JA VARA MÜÜK

Sellel lehel informeerime avalikest ostudest ja vara müügist. Iga ostu või vara müügi juures on toodud kontakstisik, kellega ühendust võtta.

 

Veikko Roos

Meie vara müüke ja oste koordineerib meie hankejuht:

Veikko Roos

16.04.2019

Konteinerplatvormide müük enampakkumise korras

AS Operail müüb kirjalikul enampakkumisel vaguneid: konteinerplatvormid - 5tk, ehitusaasta    1971, alghind 6 000,00 eur/vagun. Pakkumine esitada vastavalt enampakkumise  vormile   Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumine    esitada hiljemalt 25.04.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.

16.04.2019

Kinniste ja poolvagunite müük enampakkumise korras

AS Operail müüb kirjalikul enampakkumisel vaguneid: kinnised vagunid - 10tk, ehitusaastad 1973-1986, alghind 6 000,00 eur/vagun; poolvagunid - 12 tk, ehitusaastad 1985-1987, alghind 10 000,00 eur/vagun. Pakkumine esitada vastavalt enampakkumise vormile   Mercell keskkonnas .

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 25.04.2019 kella 12:00-ks  elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.

12.04.2019

Viljavagunite ost

AS Operail Leasing soovib osta uusi viljavaguneid. Pakkumus esitada vastavalt ostudokumentatsioonile Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumine    esitada hiljemalt 25.04.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas. 

04.04.2019

Vedelgaasi ost

AS Operail otsib vedelgaasi ostmiseks tarnijat ning kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust.    Pakkumused esitada vastavalt ostudokumentides toodud tingimustele Mercell keskkonnas .

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 17.04.2019 kella 12:00-ks   elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.

04.04.2019

Õli ost

AS Operail otsib õli ostmiseks tarnijat ning kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust. Pakkumused esitada vastavalt ostudokumentides toodud tingimustele Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG –Hinnapakkumus esitada hiljemalt 17.04.2019 kella 12:00-ks   elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas .