Hanke päis

OST JA VARA MÜÜK

Sellel lehel informeerime avalikest ostudest ja vara müügist. Iga ostu või vara müügi juures on toodud kontakstisik, kellega ühendust võtta.

 

Veikko Roos

Meie vara müüke ja oste koordineerib meie hankejuht:

Veikko Roos

06.08.2019

Poolvagunite müük enampakkumise korras

AS Operail müüb kirjalikul enampakkumisel poolvaguneid:

  • 25 tk, ehitusaastad 1981-1984, alghind 10 000,00 eur/vagun
  • 26 tk, ehitusaastad 1985-1987, alghind 10 300,00 eur/vagun

 

Pakkumine esitada vastavalt enampakkumise vormile Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 09.08.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul   Mercell keskkonnas.

03.06.2019

Olemasolevate vedurite moderniseerimine ja/või uute vedurite ost

AS Operail soovib moderniseerida olemasolevaid ja/või osta uusi vedureid (20 tk). Pakkumus esitada vastavalt ostudokumentatsioonile (ainult inglise keeles) Mercell keskkonnas.

 

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 19.08.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.