Hanke päis

OST JA VARA MÜÜK

Sellel lehel informeerime avalikest ostudest ja vara müügist. Iga ostu või vara müügi juures on toodud kontakstisik, kellega ühendust võtta.

 

Veikko Roos

Meie vara müüke ja oste koordineerib meie hankejuht:

Veikko Roos

07.06.2019

Vedurite videovalvesüsteemide moderniseerimine

AS Operail soovib moderniseerida C36-tüüpi veduritele paigaldatud videovalvesüsteeme ja kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust. Pakkumus esitada vastavalt ostudokumentatsioonile Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 26.06.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.

06.06.2019

Kasutatud poolvagunite ost

AS Operail  soovib osta kasutatud poolvaguneid ja kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust. Pakkumus esitada vastavalt ostudokumentatsioonile Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 18.06.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.

05.06.2019

Poolvagunite müük enampakkumise korras

AS Operail müüb kirjalikul enampakkumisel poolvaguneid:

  • 25 tk, ehitusaastad 1981-1984, alghind 10 000,00 eur/vagun

  • 26 tk, ehitusaastad 1985-1987, alghind 10 300,00 eur/vagun

 

Pakkumine esitada vastavalt enampakkumise vormile  Mercell keskkonnas .

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumine    esitada hiljemalt 14.06.2019 kella 09:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.

03.06.2019

Olemasolevate vedurite moderniseerimine ja/või uute vedurite ost

AS Operail soovib moderniseerida olemasolevaid ja/või osta uusi vedureid (20 tk). Pakkumus esitada vastavalt ostudokumentatsioonile (ainult inglise keeles) Mercell keskkonnas.

 

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumised esitada hiljemalt 19.08.2019 kella 12:00-ks elektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.

29.05.2019

Kaubavagunite uute rattaketaste ost

AS Operail soovib osta kaubavagunite uusi rattakettaid. Pakkumus esitada vastavalt ostudokumentatsioonile   Mercell keskkonnas.

PAKKUMISE ESITAMISE TÄHTAEG – Hinnapakkumus    esitada hiljemalt 06.06.2019 kella 12:00-kselektroonilisel kujul Mercell keskkonnas.