Conductor training

VEDURIJUHI ÜLDKOOLITUS

Koolituse ajad ja tingimused avaldame kodulehel. Koolitus    toimub   üldjuhul    kord aastas ja lõppeb eksamiga, mille eeltingimuseks on ka koolitusest osavõtt vähemalt 75% ulatuses kogu kava mahust. Koolituse lõppedes saab osaleja vedurijuhi load.

 

Vedurijuhi üldkoolituse nõuded, sisu ja eksamineerimise kord on kehtestatud   majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega    ja koolitust korraldatakse vastavalt kavale.

 

ÜLDKOOLITUSE KAVA

 

Koolituse hind algajale on 2500 eurot inimese kohta, edasijõudnule 1500 eurot inimese kohta, lisandub käibemaks.

Sihtgrupid:

 

Algajad   – ei ole eelnevalt töötanud vedurijuhi abina ega oma kehtivat vedurijuhiabi tunnistust. Sisuliselt on tegemist võimaliku ümberõppega hoopis teisest valdkonnast inimesele.

 

Vedurijuhiabid   – omavad kehtivat vedurijuhi abi tunnistust ja on töötanud vedurijuhiabina vähemalt neli kuud. Üldjuhul on tegemist raudtee ettevõtete töötajatega, kes tahavad edasi areneda.

Leonid Vätson

Koolituskeskuse koolitustega seotud küsimustele vastab meie instruktor-vedurijuht

Leonid Vätson