OSJD liikmesriikide raudteedel kohaldatakse kaupade harmoniseeritud nomenklatuuri (KHN) teksti käesolevas redaktsioonis

Added on 21.05.2022