OSJD liikmesriikide raudteedel kohaldatakse kaupade harmoniseeritud nomenklatuuri (KHN) teksti käesolevas redaktsioonis

Lisatud 21.05.2022