Teenused

Kaubaveod

Operail veab kaupa Eesti raudteedel. Meil on pikaajalised kogemused erinevate kaubagruppide vedudega. Veame keemiakaupu, väetisi, naftasaadusi, põlevkivi, puitu, teravilja, raskekaalulist ja ebagabariitset tehnikat, puistematerjale, palmiõli, toorsuhkrut jm. 

Teenindame nii Eesti importi, eksporti ja siseriiklikku kaubavahetust kui ka transiitkaubandust Aasia ja Euroopa ning Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel. Alates 1. jaanuarist 2023 ei vea Operail Venemaa ja Valgevene kaupa, kuid veame edasi teiste riikide kaupa läbi Venemaa või Valgevene.

Meie kliendid on Eesti ettevõtted – peamiselt logistika- ja tootmisettevõtted ning mahukaupade omanikud. Koostöös partneritega pakume oma klientidele individuaalseid lahendusi, mis hõlmavad kõike alates kaubaveo marsruudi planeerimisest kuni kauba toimetamiseni kliendi uksest ukseni.

Raudteeveod on spetsiifiline ja kõrgendatud ohutusnõuetega tegevusala, arvestada tuleb paljude erinevate regulatsioonide, rahvusvaheliste ja siseriiklike kokkulepete ning veoeeskirjaga. Kaubaveoga seotud dokumentatsiooni leiad SIIT.

Pakume kaubaveoteenust projektipõhise hinnapakkumise alusel. Hinnapäringu esitamiseks täida ära hinnapäringu vorm või saada meile e-kiri aadressile sales@operail.com. Võimalusel märgi kirjas kohe ära:

 • Kauba saatja
 • Kauba saaja
 • Kauba nimetus
 • Kauba kood
 • Kauba päritolu
 • Marsruut
 • Lähtejaam
 • Sihtjaam
 • Vagun ja kuuluvus
 • Maht (tonni kuus, aastas)
 • Kaupa vagunis (tonnides)
 • Planeeritav veo alguskuupäev

Ootame julgelt meie poole pöörduma – süveneme igasse päringusse eraldi ja saadame vastuseks personaalse pakkumise!

Multimodaalsed veod

Alates 2018. aastast pakume oma klientidele Eestis ka uksest ukseni kaubaveolahendust – siseriikliku  multimodaalse konteinerrongi teenust. Korraldame ise ära lisaks raudteeveole ka kliendi kauba autoveo raudteeni või raudteest edasi, samuti kaubakonteinerite ümberlaadimised vagunitelt autodele ja autodelt vagunitele.

Teenus võimaldab raudteetransporti kasutada ka ettevõtetel, kellel puudub raudteeharu, samas ei pea klient ise muretsema erinevate transpordiliikide koordineerimise pärast.

Meie multimodaalse projekti eesmärk on, et kaubad liiguksid Eestis võimalikult pika maa raudteel ning minimaalselt maanteel. Kaubavedu raudteel on kordades keskkonnasäästlikum ja ohutum, sest üks konteinerrong ühe juhiga viib ära 54 kaubaauto jagu kaupa. See muudab maanteed ka teistele liiklejatele puhtamaks ja ohutumaks.

2023. aastal tõi meie multimodaalne teenus Eesti maanteedelt ära 13 774 kaubaauto sõidu jagu kaubakonteinereid! 

Praegu saame pakkuda multimodaalse konteinerrongi teenust liinidel Muuga-Tartu-Muuga, Muuga-Sillamäe-Muuga ja Tartu-Sillamäe-Tartu. 

Sanda Benbik-Voitovitš

Multimodaalse kaubaveoga seotud küsimustega palun pöörduda meie müügijuhi poole:

Sanda Benbik-Voitovitš

Eritingimustel veod

Ohtlike kaupade vedu toimub raudteel üksnes vastavalt kemikaaliseaduse nõuetele ning ohutusnõuniku järelevalve all. Samuti lähtume rahvusvaheliste raudteevedude COTIF konventsiooni lisast RID (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Rail) ja rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppest SMGS (Lisa 2). Need dokumendid leiad SIIT.

Ebagabariitsete (tavapärasest pikemate või laiemate) kaupade veoks töötame välja just selle kauba jaoks sobiva laadimiskeemi. Meil on pikaajaline kogemus igat liiki rasketehnika vedudega: traktorid, buldooserid, kraanad, veoautod, roomikmasinad, tehaste seadmed, ehitus- ja töökonstruktsioonid jms. Pakume:

 • Nii kaubasaatjale kui ka -saajale konsultatsiooni eritingimustel veoks.
 • Veoskeemide läbivaatust ja kooskõlastamist.
 • Veoste komisjonilist vastuvõttu.
 • Veoskeemide kooskõlastamist teiste 1520 mm raudteedega.
 • Koolitusi ja tehniliste tingimuste ning teiste nõuete atesteerimist.
Kirill Spektor

Küsimustele ja päringutele vastab meie müügijuht:

Kirill Spektor

Kaubaveoks avatud jaamad

Opereerime selliseid raudteevedusid, mille alg- ja/või lõppjaam paikneb Eestis. Sobiva jaama saab valida kommertsoperatsioonideks avatud Eesti jaamade nimekirjast. Jaamad allalaetava Exceli tabeli vormis ning jaamade vahekaugused leiad SIIT

Eesti Raudtee tehnokorraldusaktid reguleerivad jaamade tööd üldiselt. Iga harutee teenindamiseks sõlmitakse eraldi kokkulepped.

Kommertsoperatsioonideks avatud tugi- ja vahejaamad

Tugijaam Paldiski

Kontakt:

paldiskivv@operail.com

+37253339334

Tugijaam Muuga

Vahejaamad: Maardu

Kontakt:

muuga@operail.com

+37256466037

Tugijaam Valga

Vahejaamad: Sangaste, Tartu, Reola, Põlva, Veriora, Võru, Kärkna

Kontakt:

valgakk@operail.com

+372 5749 3287

Tugijaam Narva

Vahejaamad: Jõhvi, Kohtla, Koidula, Vaivara

Kontakt:

narva.vv@operail.com

+372559162230

Tugijaam Tapa

Vahejaamad: Rakvere, Paldiski (öösel ja nädalavahetuseti)

Kontakt:

tapa.tehkontor@operail.com

+37258836659

Kaubaveod Soomes

Aastatel 2020–2022 vedasime kaupa ka Soomes. 2023. aasta alguses sõlmis Operail ostu-müügi lepingu Soome kaubavedudega tegeleva tütarettevõtte Operail Finlandi müügiks Soome börsil noteeritud logistikaettevõttele Nurminen Logistics. Operail Finlandi ja Soome vedudega seonduvate küsimustega palume edaspidi pöörduda Nurminen Logistics esindajate poole.

VAGUNITE JA VEDURITE RENT

Aastatel 2012–2021 tegeles Operail eraldi ärisuunana veeremi rendiga. 2022. alustasime rendiäri vara müüki ning alates 2023. aastast Operail enam rendi kui ärisuunaga ei tegele.

Anname siiski väikses mahus rendile kaubaveole kuuluvat veeremit, kui me seda hetkel ise ei vaja. Rendime vedureid nii eraldi kui ka koos vedurimeeskonnaga. Samuti rendime vaguneid.

Julia Timofejeva

Küsimustele ja päringutele vastab meie müügijuht:

Julia Timofejeva

VEEREMI HOOLDUS JA REMONT

Kontrollime, hooldame ja remondime kõiki enamlevinud vaguneid ja vedureid. Oleme kogenud, tunneme raudteeveeremi remondiga seotud nõudeid ning teeme tööd hoolega.  

Põhiliselt remondime nii vaguneid kui ka vedureid Tapa depoos, mis on oma enam kui 135-aastase ajalooga üks vanemaid veeremi remondi ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid kogu 1520 mm rööpmelaiusega raudteel. 

Suudame hooldada ja remontida kõiki enamlevinud kaubavaguni tüüpe. Veduritest remondime enamasti C30-M, PH, C36, TEM-TMH ja CME3 tüüpi vedureid, kuid vajadusel oleme võimelised teenindama oma kliente ka teist tüüpi vedurite puhul. Meil on vastava kvalifikatsiooniga meeskond, et pakkuda vedurite hooldust ka kliendi asukohas – nii Eestis kui välismaal. 

2016. aasta mais avasime Tapa depoos uue värvi- ja pesutsehhi, kus lisaks veeremile saab värvida ka kõikvõimalikke muid metalldetaile, -esemeid, -seadmeid ja -sõidukeid!

Operaili Tapa depoo kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001:2015 standardile. Lisaks on sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem vastavalt 14001:2015. Omame Euroopa Liidus hoolduse eest vastutava üksuse ECM sertifikaati, samas ka GOST vagunite hoolduseks ja remondiks tingnumbreid 794 ja 998. Keevitusprotsessid on sertifitseeritud vastavalt ISO 3834-2:2021 ja EN 15085-2 cl1. Mittepurustav labor omab ISO/IEC 17025:2017 sertifikaati.

Tapa depoos pakutavad teenused

Täpsemalt pakume  järgmiseid remonditeenuseid:

 • Kaubavagunite ja nende osade jooksev-, depoo- ja kapitaalremont
 • Kaubavagunite ja nende osade kasutusea pikendamine
 • Kaubavagunite detailide ja sõlmede remont
 • Kaubavagunitele ettenähtud trafarettide peale kandmine
 • Vagunite rattapaaride liht- ja täisläbivaatus
 • Vagunite rattapaaride remont
 • Vagunite rattapaaride formeerimine
 • Vagunite ja vedurite värvimine koos vana värvi eemaldamisega
 • Tsisternvagunite hüdrokatsetused
 • Metallkonstruktsioonide puhastamine ja värvimine
 • Vedurite hooldus ja remont (sh kliendi asukohas)
 • Vedurite agregaatide ja sõlmede hooldus ning remont
 • Raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine
 • Raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine veeremi all
 • Keevitustööd
 • Metallkonstruktsioonide ehitus
 • Veeremi värvimine
Mihhail Sinani

Küsimustele ja päringutele vastab Operail Repairsi tegevjuht:

Mihhail Sinani

VEDURITE EHITUS

2017. aastal taastasime Eestis üle 80 aasta veduriehitamise traditsiooni – Tapa depoos valmis esimene C30-M tüüpi universaalvedur. Vedur on mõeldud manöövritööde ja kohalike liinivedude teostamiseks. Veduril on Ameerika vedurite vastupidav raam, heade sõiduomadustega ja töökindel veermik ning koostööpartner CZ Loko poolt projekteeritud ja koostatud moodulid. Veduri mootori tüüp on Caterpillar 3512C HD võimsusega  1550  kW,  teljekoormus: 23 t ja maksimaalne kiirus: 100  km/h.

Tänaseks on Tapa depoos valminud 12 sellist vedurit, millest kolm on kohandatud ja registreeritud kasutamiseks Soome raudteel ning kannavad täiendatud mudelinime C30-MF.

Kümme vedurit said nime ajalooliselt oluliste Tapa jaamaülema järgi: Adam (Adam Zmijevski), Karl (Karl Glaudan), Rudolf (Rudolf Bernhard Blauhut), Jakob (Jakob Roplik), Otto (Villu-Otto Vane), Leo (Leo Pärg), Märt (Märt Külvik), Oskar (Oskar Kriisk), Ants (Ants Kurvits), August (Arnold August Peri). 11. vedur kannab nime Paul, Operaili endise juhatuse liikme Paul Lukka järgi, kes mängis olulist rolli Operaili Soome laienemise juures. 12. vedur sai Operaili Soomes tegutsetud aja auks Operail Finlandi tegevjuhi järgi nimeks Ilkka.

Lisainfot C30-M veduri kohta leiad SIIT.

Baltimaade ja lähiregiooni esimene LNG-liinivedur

Operaili Tapa depoos ehitati 2021. aastal valmis lähiregiooni esimene LNG-liinivedur. Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud vaid manöövertöid sooritavatel veduritel. 

Ameerika päritolu General Electricu C36-tüüpi veduri ümberehitusel LNG-liiniveduriks lisati diislikütusepaagile LNG-mahutid, mis tähendab, et vedur saab tööks kasutada nii diislikütust kui ka LNG-d. 

LNG-vedur on keskkonnasäästlik, kuna eritab 20% vähem süsihappegaasi ning koguni 70% vähem vääveldioksiidi kui diiselvedur. 

Praeguseks on LNG-veduri projekt lõppenud. Oleme uhked oma meistrite töö üle ja saime väärtusliku kogemuse, kuidas ehitada midagi täiesti uudset. Majanduslikel põhjusel ei võtnud me vedurit vedudel kasutusse.