Teenused

Kaubavedu

Meil on pikaajalised kogemused erinevate kaubagruppide vedudega. Veame keemiakaupu, väetisi, naftasaadusi, põlevkivi, puitu, teravilja, raskekaalulist ja ebagabariitset tehnikat, puistematerjale, palmiõli, toorsuhkrut jm igapäevaselt nii transiit-, import- ja eksportveona kui ka Eesti sees.

Kaubaveoga seonduva dokumentatsiooni leiad siit. Kaubaveo alustamise kohta raudteel loe lähemalt siit.

2020. aastal vedasime 100% kaubaveost Eesti Raudteel, ligikaudu 78% meie veost moodustab Eesti kaudu kulgev transiitkaubandus.

Toetame Eestiga seotud importi ja eksporti, aga ka intermodaalset kaubavedu Eesti sees ning Eesti, Venemaa, Hiina ja Skandinaavia vahel. Veame kaupa kõikjale Eestis ning saadame kaupa Eesti–Vene ja Eesti–Läti piiripunktide kaudu üle Euroopa ja Aasia. Peamised koostööpartnerid transiitkaubanduses on Venemaa, Kasahstani ja Valgevene ettevõtted. Meie peamised kliendid on ekspedeerijad, mahukaupade omanikud, transiitvedudega tegelevad ettevõtted ning tootmisettevõtted.

Konteinerveod

Oleme üle 10 aasta opereerinud konteinerrongi Muuga sadamast Moskvasse. Veame koostöös partneritega kaupa edasi Musta mere piirkonda, Jekaterinburgi, Kesk-Aasia riikidesse ja mujale.

Konteinervedude peamised liinid:

Moscow Express (Tallinn – Moskva – Tallinn)
ZUBR (Tallinn – Kiiev – Odessa – Tallinn)
Baltic Transit II (Tallinn – Almatõ – Tallinn)
Tallinn – Jekaterinburg – Tallinn
Amber train (Muuga-Riia- Šeštokai /Kaunas-Riia-Muuga)

Arendamisel on konteinerveod Hiina-Euroopa/Skandinaavia suunal.

Pakume koostöös partneritega individuaalseid lahendusi, mis hõlmavad kõike alates kaubaveo marsruudi planeerimisest kuni kauba toimetamiseni kliendi ukseni.

Maire Talihärm

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie mahukaupade müügijuhi poole:

Maire Talihärm

Multimodaalsed veod

Meie fookuses on alates 2017. aastast ka multimodaalne kaubavedu ning oleme valmis koostöös partneritega pakkuma individuaalseid lahendusi kaubaveo marsruudi planeerimisest kuni kauba toimetamiseni kliendi ukseni. Leiame lahendused ka siis, kui kauba vedamiseks raudteel peaks eelnema vedu mööda maismaad. Vajadusel oleme koostöös partneritega valmis korraldama vedusid ka 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel.

Oleme Eestis käivitanud    multimodaalse    konteinerveo marsruutidel    Muuga-Tartu-Muuga ja Sillamäe-Tartu-Sillamäe. Teenus võimaldab raudteetransporti kasutada ka ettevõtetel, kellel puudub raudteeharu. Organiseerime konteineri veo sadamast tehasesse ja laaditud konteineri transpordi tagasi sadamasse, tagades sealjuures autoveo tehasest jaama ja tagasi, samuti ümberlaadimised ja raudteeveo. Sisuliselt on tegemist uksest ukseni täisteenusega ja klient ei pea muretsema erinevate transpordiliikide omavahelise koordineerimise pärast.

Sanda Benbik-Voitovitš

Multimodaalse kaubaveoga seotud küsimustega palun pöörduda meie multimodaalsete vedude juhi poole:

Sanda Benbik-Voitovitš

Eritingimustel veetavad veosed

Eritingimustel veetavateks veosteks on raskekaalulised, ebagabariitsed, pikamõõdulised kaubad.

Veame iga päev ebagabariitset kaupa ja töötame selleks välja kinnitusskeeme. Meil on pikaajaline kogemus igat liiki rasketehnika vedudega: traktorite, buldooserite, kraanade, veoautode, aga ka näiteks tehaste sisseseadetega, ehitus- ja tööstuskonstruktsioonidega, roomikmasinatega.

Pakume klientidele:

 •  nii kaubasaatjale kui ka -saajale konsultatsiooni eritingimustel veoks;
 •  veoskeemide läbivaatust ja kooskõlastamist;
 •  veoste komisjonilist vastuvõttu;
 •  veoskeemide   kooskõlastamist  teiste 1520mm raudteedega;
 • koolitusi ja tehniliste tingimuste ning teiste nõuete atesteerimist.
Kirill Spektor

Eritingimustel veetava kauba veoga seotud küsimustele on valmis vastama meie müügijuht:

Kirill Spektor

Ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade vedu toimub raudteel üksnes kemikaaliseaduse nõuetele vastava ohutusnõuniku järelevalve all. Veame kaupu vastavalt kehtestatud nõuetele ning muuhulgas lähtume rahvusvaheliste raudteevedude COTIF konventsiooni lisast RID (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Rail) ja rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppest SMGS (Lisa 2).

Teenuse tingimused

Raudteeveod on spetsiifiline, kõrgendatud ohutusnõuetega tegevusala ning reguleeritud väga põhjalikult rahvusvaheliste ja siseriiklike kokkulepete, seaduste ning juhenditega, millest osa kajastame ka kodulehel.

Suurte veomahtude korral (tuhat või enam tonni kuus) soovitame küsida hinnapakkumist ning sobivusel sõlmime koostöölepingu. Lepinguga on võimalik kokku leppida ka veo- ja lisateenuste tasumäärade soodustustes.

Väiksemate veomahtude korral on võimalus vedada kaupu otse meilt tellides (kehtivad standardtingimused ja -tariifid) või ekspediitori vahendusel.

Hinnad

Kaubaveomaksete tasumäärad ja arvestamise põhimõtted on sätestatud riikidevahelistes raudteealastes kokkulepetes, veoeeskirjas ning klientidega sõlmitud koostöölepingutes. Kliendid, kellel on üksikud veod ja väiksed kaubamahud, tasuvad kaubaveo- ja lisateenuste eest kaubaveomaksete arvestamise juhendi alusel. Suurte mahtude puhul reguleerib tasu kliendileping.

Maire Talihärm

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie mahukaupade müügijuhi poole:

Maire Talihärm

Kaubaveoga seotud regulatsioon

Raudteevedudega seotud regulatsioon on põhjalik ja 1520  mm  rööpmelaiusega raudteel on suur osa ametlikke dokumente venekeelsed – kodulehel kajastame vaid esmavajaliku. Kui teil on veoga seotud dokumentide või tingimustega seoses küsimusi, aitavad teid meie müügijuhid.

Kaubaveoks avatud jaamad

Kaubaveo alg- ja/või lõppjaam peaksid paiknema Eestis. Kommertsoperatsioonidele avatud jaamade nimekirjast on võimalik valida kauba kättesaamiseks / saatmiseks sobiva(d) .

Jaamade tööd reguleerivad Eesti Raudtee tehnokorraldusaktid.

Vajalikku infot sisaldavad ka haruteede teenindamise kokkulepped.

Tugi ja vahejaamad

Tugijaam Paldiski

Vasalemma, Riisipere

Kontakt:

Telefon: +3726157261

Mobiil: +3725156508

Faks: +3726157258

Tugijaam Ülemiste

Keila

Kontakt:

Telefon: +3726157800

Mobiil: +37258005580

Faks: +3726157900

Tugijaam Ülemiste

Lagedi, Kehra, Aegviidu, Tapa, Tamsalu

Kontakt:

Telefon: +3726158200

Mobiil: +3725263797

Faks: +3726158201

Tugijaam Muuga

Maardu

Kontakt:

Telefon: +3726158409

Mobiil: +3725187407

Faks: +3726158470

Tugijaam Tartu

Rakke, Jõgeva, Tabivere, Kärkna, Reola, Põlva, Veriora, Koidula, Elva, Sangaste, Valga, Karula, Antsla, Võru, Piusa

Kontakt:

Telefon: +3727373200

Mobiil: +3725063816

Faks: +3727373620

Tugijaam Narva

Rakvere, Kiviõli, Püssi, Kohtla, Jõhvi, Vaivara, Soldina

Kontakt:

Telefon: +3723567700

Mobiil: +37258047393

Faks: +3723567799

Kaubavedu Soomes

Oleme rahvusvaheline logistikaettevõte ja laiendasime hiljuti oma tegevust ka Soome. 

Operail Finland Oy jagab Operaili kontserni väärtusi ning pakub oma klientidele kõrgeima kvaliteediga teenuseid. Toome Soome turule rohkem kui 150 aastat raudteealast kogemust ja teame, kuidas vedada kaupu turvaliselt. Samal ajal oleme uuendusmeelne ettevõte, mille eesmärk on leida traditsiooniliste lähenemiste kõrvale uusi lahendusi.

Meie kaasaegsed ja efektiivsed vedurid transpordivad kauba sihtkohta usaldusväärselt. Meie paindlikkus ja täpsus tulenevad tõhusast töökorraldusest ja pühendunud töötajatest.

Ilkka Seppänen

Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust Operail Finland Oy tegevjuhiga:

Ilkka Seppänen

Kompromissitu operatiivsus Me toome ja viime. Kõike ja kogu aeg. Teekonnad lühenevad, kaugused ja kogused suurenevad. Kui midagi vajatakse, siis nüüd, kohe ja kindlasti - kiirustav maailm ei oota. Peame pingutama enam, kui oodatakse, sest rong ei oota.

Vagunite ja vedurite rent

Veeremi rent on üks ettevõtte põhitegevustest ning on viimastel aastatel välja arenenud eraldi ärisuunaks. Meie vagunid liiklevad üle kogu 1520mm raudtee võrgustiku ning teenindavad edukalt Hiina ja Euroopa vahelist kaubavedu. 

Esimesed vagunid andsime rendile juba 2012. aastal. Viis aastat hiljem moodustasime vagunite rendiäri arendamise eesmärgil tütarettevõtted Operail Leasing ning Soome turule orienteeritud Operail Leasing Finland Oy. Kokku on ema- ja tütarettevõtete vagunipargis ligi 3600 vagunit, millest on rendile antud rohkem kui pooled.

Ostame ka uusi vaguneid, mis aitavad teenindada meile olulisi kaubavedusid, näiteks platvormvagunid konteinervedude teenindamiseks, metsaveo platvormid ja poolvagunid.

Peamiselt anname rendile järgmiseid vagunitüüpe: kinnised  vagunid, platvormvagunid, poolvagunid, hopperid ja tsisternvagunid.

Operail annab rendile ka vedureid  – nii konkreetse veo teostamiseks kui ka pikaajaliselt. Pakume rendiks C36-7i, TEM TMH, CME3 veduri tüüpe.

Konkreetse hinnapakkumise saamiseks ja tingimuste kokku leppimiseks saatke palun päring e-maili aadressile info@operail.com  või helistage  numbril  +372  615 7600.

Tulevased praktikad Tulevik kuulub masinatele. Kuid tuleviku maailm kuulub meile, kes me masinaid kasutame. Mida lihtsam ja mugavam on praktika, seda tõhusamad ja selgemad on meie teod, seda lähemale veerevad seatud eesmärgid. Oskused on olulisemad kui omamine ning usaldusväärsus mõõdab edu.

Veeremi moderniseerimine ja remont

Hooldame, kontrollime ja remondime kõiki oma vaguneid ja vedureid ning pakume seda teenust ka oma klientidele. Oleme kogenud, tunneme raudteeveeremi remondiga seotud nõudeid ning teeme oma  tööd hoolega. Suudame hooldada ja remontida kõiki enamlevinud kaubavaguni tüüpe.

Põhiliselt remondime nii vaguneid kui  ka vedureid Tapa depoos, mis on oma enam kui 135-aastase ajalooga üks vanemaid veeremi remondi ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid kogu 1520 mm rööpmelaiusega raudteel. Vedurite hooldust, kontrolli ja remonti teeme väiksemas mahus ka Muuga depoos.

2016. aasta mais avasime uue värvi- ja pesutsehhi, kus lisaks vagunitele saab värvida ka erinevaid metalldetaile.

Enamasti remondime C30-M, C36, TEM -TMH    ja CME3 tüüpi vedureid, kuid vajadusel oleme võimelised teenindama oma kliente ka teist tüüpi vedurite puhul. Pakume vedurite hooldust ka kliendi asukohas, selleks on meil olemas vastava kvalifikatsiooniga meeskond, kes on valmis teenust osutama nii Eestis kui ka välismaal.

Operaili Tapa depoo vastab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile.

Täpsemalt pakume järgnevaid remonditeenuseid:

 • kaubavagunite jooksev-, depoo- ja kapitaalremont;
 • kaubavagunite kasutusea pikendamine;
 • kaubavagunite detailide ja sõlmede remont;
 • kaubavagunitele ettenähtud trafarettide peale kandmine;
 • pöördvankrite 18-100 kasutusea pikendamine;
 • pöördvankrite 18-100 remont koos kulumiskindlate  elementide paigaldamisega;
 • vagunite rattapaaride liht- ja täisläbivaatus;
 • vagunite rattapaaride formeerimine;
 • vagunite ja vedurite värvimine koos vana värvi eemaldamisega;
 • tsisternvagunite hüdrokatsetused;
 • metallkonstruktsioonide puhastamine ja värvimine;
 • vedurite hooldus ja remont (sh kliendi asukohas);
 • vedurite agregaatide ja sõlmede hooldus ning remont;
 • raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine;
 • raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine veeremi all;
 • metallide treimine ja freesimine;
 • metallide tükeldamine;
 • keevitustööd;
 • veeremi (sh tsisternvagunite) pesu;
 • veeremi värvimine.

Vedurite moderniseerimine

2017. aastal moderniseerisime Tapa depoos C30-M tüüpi universaalveduri, mis on eelkõige mõeldud manöövritööde ja kohalike vedude teostamiseks. Veduril on Ameerika vedurite vastupidav raam, heade sõiduomadustega ja töökindel veermik ning koostööpartner CZ Loko poolt projekteeritud ja koostatud moodulid, mis paigaldati Tapal ettevalmistatud raamile.

C30-M veduri kohta lisainformatsiooni saamiseks vajuta siia.

Veduri põhinäitajad:

 • Veduri mootori tüüp: Caterpillar 3512C HD võimsusega  1550  kW
 • Teljekoormus 23 t
 • Maksimaalne kiirus 100  km/h

Vaata videot sellest, kuidas valmis vedur.

Baltimaade ja lähiregiooni esimene LNG-liinivedur

LNG-liiniveduri ehitamine märgib uut ajajärku Baltimaade raudteevedude teostamises ning kogu lähiregiooni raudteesektoris. Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud vaid manöövertöid sooritavatel veduritel.

Operaili Tapa depoos ehitati 2021. aastal valmis lähiregiooni esimene LNG-liinivedur. Ameerika päritolu General Electricu C36-tüüpi veduri ümberehitusel LNG-liiniveduriks lisati diislikütusepaagile LNG-mahutid, mis tähendab, et vedur saab tööks kasutada nii diislikütust kui ka LNG-d.

LNG-veduri kasutamine hoiab kokku vähemalt 30% kütusekulusid, masin eritab 20% vähem süsihappegaasi ning koguni 70% vähem vääveldioksiidi kui diiselvedur.

Kestev areng Elame arenguusus ja kasvukultuses, kuid me pole sinisilmsed. Teame, et maailma varudel ja rikkustel on piirid, mis sulgevad tee külluslikule pillamisele. Suhtume hoolivalt ümbritsevasse, olles keskkonna suhtes vastutustundlikud ja arvestavad. Püüame võimalusel võtta vähem, kui pakutakse, ning anda endast enam, kui oodatakse.