Teenused

Kaubaveod

Operail veab kaupa Eesti raudteedel. Meil on pikaajalised kogemused erinevate kaubagruppide vedudega. Veame keemiakaupu, väetisi, naftasaadusi, põlevkivi, puitu, teravilja, raskekaalulist ja ebagabariitset tehnikat, puistematerjale, palmiõli, toorsuhkrut jm. 

Teenindame nii Eesti importi, eksporti ja siseriiklikku kaubavahetust kui ka transiitkaubandust Aasia ja Euroopa ning Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel. Alates 1. jaanuarist 2023 ei vea Operail Venemaa ja Valgevene kaupa, kuid veame edasi teiste riikide kaupa läbi Venemaa või Valgevene.

Meie kliendid on Eesti ettevõtted – peamiselt logistika- ja tootmisettevõtted ning mahukaupade omanikud. Koostöös partneritega pakume oma klientidele individuaalseid lahendusi, mis hõlmavad kõike alates kaubaveo marsruudi planeerimisest kuni kauba toimetamiseni kliendi uksest ukseni.

Raudteeveod on spetsiifiline ja kõrgendatud ohutusnõuetega tegevusala, arvestada tuleb paljude erinevate regulatsioonidega: rahvusvahelised ja siseriiklikud kokkulepped, veoeeskiri, kaubaveomaksete arvestamise juhend jms. Kaubaveoga seotud dokumentatsiooni leiad SIIT.

Suure veomahu korral (tuhat või enam tonni kuus) soovitame küsida pakkumist koostöölepingu sõlmimiseks, milles saame kokku leppida ka veo- ja lisateenuste tasude soodustustes. Väiksema veomahu korral saab vedada kaupu hinnakirja alusel või ekspediitori vahendusel.

Maire Talihärm

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie mahukaupade müügijuhi poole:

Maire Talihärm

Multimodaalsed veod

Alates 2018. aastast pakume oma klientidele Eestis ka uksest ukseni kaubaveolahendust – siseriikliku  multimodaalse konteinerrongi teenust. Korraldame ise ära lisaks raudteeveole ka kliendi kauba autoveo raudeeni või raudteest edasi, samuti kaubakonteinerite ümberlaadimised vagunitelt autodele ja autodelt vagunitele.

Teenus võimaldab raudteetransporti kasutada ka ettevõtetel, kellel puudub raudteeharu, samas ei pea klient ise muretsema erinevate transpordiliikide koordineerimise pärast.

Meie multimodaalse projekti eesmärk on, et kaubad liiguksid Eestis võimalikult pika maa raudteel ning minimaalselt maanteel. Kaubavedu raudteel on kordades keskkonnasäästlikum ja ohutum, sest üks konteinerrong ühe juhiga viib ära 54 kaubaauto jagu kaupa. See muudab maanteed ka teistele liiklejatele puhtamaks ja ohutumaks.

Multimodaalsed veod on alates projekti sünnist iga aastaga kasvanud. 2022. aastal täitsime edukalt endale seatud eesmärgi ja tõime maanteedelt ära 20 000 kaubaauto sõidu jagu kaubakonteinereid! 

Praegu saame pakkuda multimodaalse konteinerrongi teenust liinidel Muuga-Tartu-Muuga, Muuga-Sillamäe-Muuga ja Tartu-Sillamäe-Tartu. 

Sanda Benbik-Voitovitš

Multimodaalse kaubaveoga seotud küsimustega palun pöörduda meie multimodaalsete vedude juhi poole:

Sanda Benbik-Voitovitš

Eritingimustel veod

Ohtlike kaupade vedu toimub raudteel üksnes vastavalt kemikaaliseaduse nõuetele ning ohutusnõuniku järelevalve all. Samuti lähtume rahvusvaheliste raudteevedude COTIF konventsiooni lisast RID (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Rail) ja rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppest SMGS (Lisa 2). Need dokumendid leiad SIIT.

Ebagabariitsete (tavapärasest pikemate või laiemate) kaupade veoks töötame välja just selle kauba jaoks sobiva laadimiskeemi. Meil on pikaajaline kogemus igat liiki rasketehnika vedudega: traktorid, buldooserid, kraanad, veoautod, roomikmasinad, tehaste seadmed, ehitus- ja töökonstruktsioonid jms. Pakume:

 • Nii kaubasaatjale kui ka -saajale konsultatsiooni eritingimustel veoks.
 • Veoskeemide läbivaatust ja kooskõlastamist.
 • Veoste komisjonilist vastuvõttu.
 • Veoskeemide kooskõlastamist teiste 1520 mm raudteedega.
 • Koolitusi ja tehniliste tingimuste ning teiste nõuete atesteerimist.
Kirill Spektor

Eritingimustel veetava kauba veoga seotud küsimustele on valmis vastama meie müügijuht:

Kirill Spektor

Kaubaveoks avatud jaamad

Opereerime selliseid raudteevedusid, mille alg- ja/või lõppjaam paikneb Eestis. Sobiva jaama saab valida kommertsoperatsioonideks avatud Eesti jaamade nimekirjast.

Eesti Raudtee tehnokorraldusaktid reguleerivad jaamade tööd üldiselt. Iga harutee teenindamiseks sõlmitakse eraldi kokkulepped.

Kommertsoperatsioonideks avatud tugi- ja vahejaamad

Tugijaam Paldiski

Vahejaamad: Keila

Kontakt:

E-mail: paldiskivv@operail.com

Mobiil: +37253339334

Tugijaam Muuga

Vahejaamad: Maardu, Ülemiste, Tallinn-Kopli, Lagedi

Kontakt:

E-mail: muuga@operail.com

Mobiil: +37256466037

Tugijaam Valga

Vahejaamad: Sangaste, Elva, Tartu, Reola, Põlva, Veriora, Võru, Antsla, Kärkna

Kontakt:

E-mail: valgakk@operail.com

Mobiil: +372 5749 3287

Tugijaam Narva

Vahejaamad: Sangaste, Elva, Tartu, Reola, Põlva, Veriora, Võru, Antsla, Kärkna

Kontakt:

E-mail: narva.vv@operail.com

Mobiil: +372559162230

Tugijaam Tapa

Vahejaamad: Rakvere, Kiviõli, Püssi, Kehra, Tamsalu, Jõgeva, Rakke, Paldiski (öösel ja nädalavahetuseti)

Kontakt:

E-mail: tapa.tehkontor@operail.com

Mobiil: +37258836659

Kaubaveod Soomes

Aastatel 2020–2022 vedasime kaupa ka Soomes. 2023. aasta alguses sõlmis Operail ostu-müügi lepingu Soome kaubavedudega tegeleva tütarettevõtte Operail Finlandi müügiks Soome börsil noteeritud logistikaettevõttele Nurminen Logistics. Operail Finlandi ja Soome vedudega seonduvate küsimustega palume edaspidi pöörduda Nurminen Logistics esindajate poole 

Ilkka Seppänen

Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust Operail Finland Oy tegevjuhiga:

Ilkka Seppänen

Kompromissitu operatiivsus Me toome ja viime. Kõike ja kogu aeg. Teekonnad lühenevad, kaugused ja kogused suurenevad. Kui midagi vajatakse, siis nüüd, kohe ja kindlasti - kiirustav maailm ei oota. Peame pingutama enam, kui oodatakse, sest rong ei oota.

Vagunite ja vedurite rent

Aastatel 2012–2021 tegeles Operail veeremi rendiga. 2021. aasta mais otsustas Operaili omanik alustada veeremi rendist kui mittestrateegilisest ärisuunast väljumist. 2022. aastal otsustas omanik väljuda äritegevusest läbi vara müügi ning algas rendivagunite müügikonkurss. Seega alates 2023. aastast Operail enam vaguneid rendile ei anna.

Tulevased praktikad Tulevik kuulub masinatele. Kuid tuleviku maailm kuulub meile, kes me masinaid kasutame. Mida lihtsam ja mugavam on praktika, seda tõhusamad ja selgemad on meie teod, seda lähemale veerevad seatud eesmärgid. Oskused on olulisemad kui omamine ning usaldusväärsus mõõdab edu.

VEEREMI HOOLDUS JA REMONT

Kontrollime, hooldame ja remondime kõiki enamlevinud vaguneid ja vedureid. Oleme kogenud, tunneme raudteeveeremi remondiga seotud nõudeid ning teeme tööd hoolega.  

Põhiliselt remondime nii vaguneid kui ka vedureid Tapa depoos, mis on oma enam kui 135-aastase ajalooga üks vanemaid veeremi remondi ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid kogu 1520 mm rööpmelaiusega raudteel. 

Suudame hooldada ja remontida kõiki enamlevinud kaubavaguni tüüpe. Veduritest remondime enamasti C30-M, PH, C36, TEM-TMH ja CME3 tüüpi vedureid, kuid vajadusel oleme võimelised teenindama oma kliente ka teist tüüpi vedurite puhul. Meil on vastava kvalifikatsiooniga meeskond, et pakkuda vedurite hooldust ka kliendi asukohas – nii Eestis kui välismaal. 

2016. aasta mais avasime Tapa depoos uue värvi- ja pesutsehhi, kus lisaks veeremile saab värvida ka kõikvõimalikke muid metalldetaile, -esemeid, -seadmeid ja -sõidukeid!

Operaili Tapa depoo vastab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile. Lisaks ISO 90001:2015 oleme sertifiseeritud kui Europa ECM üksus, lisaks omame tingnumber 794 ja 998, ISO 3834-2:2021, EN 15085-2 ja ISO/IEC 17025:2017 sertifikaate.

Tapa depoos pakutavad teenused

Täpsemalt pakume  järgmiseid remonditeenuseid:

 • Kaubavagunite ja nende osade jooksev-, depoo- ja kapitaalremont
 • Kaubavagunite ja nende osade kasutusea pikendamine
 • Kaubavagunite detailide ja sõlmede remont
 • Kaubavagunitele ettenähtud trafarettide peale kandmine
 • Vagunite rattapaaride liht- ja täisläbivaatus
 • Vagunite rattapaaride remont
 • Vagunite rattapaaride formeerimine
 • Vagunite ja vedurite värvimine koos vana värvi eemaldamisega
 • Tsisternvagunite hüdrokatsetused
 • Metallkonstruktsioonide puhastamine ja värvimine
 • Vedurite hooldus ja remont (sh kliendi asukohas)
 • Vedurite agregaatide ja sõlmede hooldus ning remont
 • Raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine
 • Raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine veeremi all
 • Keevitustööd
 • Metallkonstruktsioonide ehitus
 • Veeremi värvimine
Kompromissitu operatiivsus Me toome ja viime. Kõike ja kogu aeg. Teekonnad lühenevad, kaugused ja kogused suurenevad. Kui midagi vajatakse, siis nüüd, kohe ja kindlasti - kiirustav maailm ei oota. Peame pingutama enam, kui oodatakse, sest rong ei oota.

VEDURITE EHITUS

2017. aastal taastasime Eestis üle 80 aasta veduriehitamise traditsiooni – Tapa depoos valmis esimene C30-M tüüpi universaalvedur. Vedur on mõeldud manöövritööde ja kohalike liinivedude teostamiseks. Veduril on Ameerika vedurite vastupidav raam, heade sõiduomadustega ja töökindel veermik ning koostööpartner CZ Loko poolt projekteeritud ja koostatud moodulid.

 • Veduri mootori tüüp: Caterpillar 3512C HD võimsusega  1550  kW
 • Teljekoormus: 23 t
 • Maksimaalne kiirus: 100  km/h

Tänaseks on Tapa depoos valminud 12 sellist vedurit. Kui esimesed 11 vedurit said nime ajalooliselt oluliste Tapa jaamaülema järgi, siis 12. vedur sai Operaili Soomes tegutsetud aja auks nimeks Ilkka.

Lisainfot C30-M veduri kohta leiad SIIT.

Baltimaade ja lähiregiooni esimene LNG-liinivedur

Operaili Tapa depoos ehitati 2021. aastal valmis lähiregiooni esimene LNG-liinivedur. Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud vaid manöövertöid sooritavatel veduritel. 

Ameerika päritolu General Electricu C36-tüüpi veduri ümberehitusel LNG-liiniveduriks lisati diislikütusepaagile LNG-mahutid, mis tähendab, et vedur saab tööks kasutada nii diislikütust kui ka LNG-d. 

LNG-vedur on keskkonnasäästlik, kuna eritab 20% vähem süsihappegaasi ning koguni 70% vähem vääveldioksiidi kui diiselvedur. 

Praeguseks on LNG-veduri projekt lõppenud. Oleme uhked oma meistrite töö üle ja saime väärtusliku kogemuse, kuidas ehitada midagi täiesti uudset. Majanduslikel põhjusel ei võtnud me vedurit vedudel kasutusse.