Teenused

Kaubaveod

Operail veab kaupa Eesti raudteedel. Meil on pikaajalised kogemused erinevate kaubagruppide vedudega. Veame keemiakaupu, väetisi, naftasaadusi, põlevkivi, puitu, teravilja, raskekaalulist ja ebagabariitset tehnikat, puistematerjale, palmiõli, toorsuhkrut jm. 

Teenindame nii Eesti importi, eksporti ja siseriiklikku kaubavahetust kui ka transiitkaubandust Aasia ja Euroopa ning Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel. Alates 1. jaanuarist 2023 ei vea Operail Venemaa ja Valgevene kaupa, kuid veame edasi teiste riikide kaupa läbi Venemaa või Valgevene.

Meie kliendid on Eesti ettevõtted – peamiselt logistika- ja tootmisettevõtted ning mahukaupade omanikud. Koostöös partneritega pakume oma klientidele individuaalseid lahendusi, mis hõlmavad kõike alates kaubaveo marsruudi planeerimisest kuni kauba toimetamiseni kliendi uksest ukseni.

Raudteeveod on spetsiifiline ja kõrgendatud ohutusnõuetega tegevusala, arvestada tuleb paljude erinevate regulatsioonidega: rahvusvahelised ja siseriiklikud kokkulepped, veoeeskiri, kaubaveomaksete arvestamise juhend jms.

Kaubaveoga seotud dokumentatsiooni leiad SIIT.

Suure veomahu korral (tuhat või enam tonni kuus) osutame teenust projektipõhise hinnapakkumise lepingu alusel. Süveneme igasse kliendi projekti eraldi ja pakume parima võimaliku individuaalse lahenduse! Väiksema veomahu korral soovitame broneerida koha iganädalastes liinirongides või vedada kaupa ekspediitori vahendusel.

Maire Talihärm

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie müügijuhi poole:

Maire Talihärm

Veod liinirongides

Klientidele, kelle kaubamaht on väike ega moodusta eraldi rongi või kaubaprojekti, pakume võimalust transportida oma kaupaiganädalastes liinirongides.

Liinirongis saab koha broneerida alates ühest vagunist kuni suuremakoguseni (vabade kohtade olemasolul).

Meie liinirongid veavad kaupa kahel liinil mõlemas suunas: Lõuna-Eesti ja Harjumaa vahel ning Ida-Eesti ja Harjumaa vahel.

Vali, millisel suunal soovid kaupa transportida ning näed tabelist,millisel nädalapäeval toimub soovitud jaamas peatus vagunite juurde-või mahahaakimiseks. Kui pakutud nädalapäev mingil põhjusel ei sobi,siis võta meiega ühendust – anname oma parima, et leida erilahendus!

Liinirongis vagunikoha broneerimiseks kasuta ER-Arvet, uutel klientidel palume võtta meiega ühendust: sales@operail.com.

* Nädalapäevad jooksevad toodud graafikus järjestikku, st reedel jalaupäeval Harjumaalt korjatud kaup ei jõua Lõuna-Eestisse samalvaid järgmisel pühapäeval

Multimodaalsed veod

Alates 2018. aastast pakume oma klientidele Eestis ka uksest ukseni kaubaveolahendust – siseriikliku  multimodaalse konteinerrongi teenust. Korraldame ise ära lisaks raudteeveole ka kliendi kauba autoveo raudeeni või raudteest edasi, samuti kaubakonteinerite ümberlaadimised vagunitelt autodele ja autodelt vagunitele.

Teenus võimaldab raudteetransporti kasutada ka ettevõtetel, kellel puudub raudteeharu, samas ei pea klient ise muretsema erinevate transpordiliikide koordineerimise pärast.

Meie multimodaalse projekti eesmärk on, et kaubad liiguksid Eestis võimalikult pika maa raudteel ning minimaalselt maanteel. Kaubavedu raudteel on kordades keskkonnasäästlikum ja ohutum, sest üks konteinerrong ühe juhiga viib ära 54 kaubaauto jagu kaupa. See muudab maanteed ka teistele liiklejatele puhtamaks ja ohutumaks.

Multimodaalsed veod on alates projekti sünnist iga aastaga kasvanud. 2022. aastal täitsime edukalt endale seatud eesmärgi ja tõime maanteedelt ära 20 000 kaubaauto sõidu jagu kaubakonteinereid! 

Praegu saame pakkuda multimodaalse konteinerrongi teenust liinidel Muuga-Tartu-Muuga, Muuga-Sillamäe-Muuga ja Tartu-Sillamäe-Tartu. 

Sanda Benbik-Voitovitš

Multimodaalse kaubaveoga seotud küsimustega palun pöörduda meie multimodaalsete vedude juhi poole:

Sanda Benbik-Voitovitš

Eritingimustel veod

Ohtlike kaupade vedu toimub raudteel üksnes vastavalt kemikaaliseaduse nõuetele ning ohutusnõuniku järelevalve all. Samuti lähtume rahvusvaheliste raudteevedude COTIF konventsiooni lisast RID (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Rail) ja rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppest SMGS (Lisa 2). Need dokumendid leiad SIIT.

Ebagabariitsete (tavapärasest pikemate või laiemate) kaupade veoks töötame välja just selle kauba jaoks sobiva laadimiskeemi. Meil on pikaajaline kogemus igat liiki rasketehnika vedudega: traktorid, buldooserid, kraanad, veoautod, roomikmasinad, tehaste seadmed, ehitus- ja töökonstruktsioonid jms. Pakume:

 • Nii kaubasaatjale kui ka -saajale konsultatsiooni eritingimustel veoks.
 • Veoskeemide läbivaatust ja kooskõlastamist.
 • Veoste komisjonilist vastuvõttu.
 • Veoskeemide kooskõlastamist teiste 1520 mm raudteedega.
 • Koolitusi ja tehniliste tingimuste ning teiste nõuete atesteerimist.
Kirill Spektor

Eritingimustel veetava kauba veoga seotud küsimustele on valmis vastama meie müügijuht:

Kirill Spektor

Kaubaveoks avatud jaamad

Opereerime selliseid raudteevedusid, mille alg- ja/või lõppjaam paikneb Eestis. Sobiva jaama saab valida kommertsoperatsioonideks avatud Eesti jaamade nimekirjast.

Eesti Raudtee tehnokorraldusaktid reguleerivad jaamade tööd üldiselt. Iga harutee teenindamiseks sõlmitakse eraldi kokkulepped.

Kommertsoperatsioonideks avatud tugi- ja vahejaamad

Tugijaam Paldiski

Kontakt:

paldiskivv@operail.com

+37253339334

Tugijaam Muuga

Vahejaamad: Maardu

Kontakt:

muuga@operail.com

+37256466037

Tugijaam Valga

Vahejaamad: Sangaste, Tartu, Reola, Põlva, Veriora, Võru, Kärkna

Kontakt:

valgakk@operail.com

+372 5749 3287

Tugijaam Narva

Vahejaamad: Jõhvi, Kohtla, Koidula, Vaivara

Kontakt:

narva.vv@operail.com

+372559162230

Tugijaam Tapa

Vahejaamad: Rakvere, Paldiski (öösel ja nädalavahetuseti)

Kontakt:

tapa.tehkontor@operail.com

+37258836659

Kaubaveod Soomes

Aastatel 2020–2022 vedasime kaupa ka Soomes. 2023. aasta alguses sõlmis Operail ostu-müügi lepingu Soome kaubavedudega tegeleva tütarettevõtte Operail Finlandi müügiks Soome börsil noteeritud logistikaettevõttele Nurminen Logistics. Operail Finlandi ja Soome vedudega seonduvate küsimustega palume edaspidi pöörduda Nurminen Logistics esindajate poole.

VAGUNITE JA VEDURITE RENT

Aastatel 2012–2021 tegeles Operail eraldi ärisuunana veeremi rendiga. 2022. alustasime rendiäri vara müüki ning alates 2023. aastast Operailenam rendi kui ärisuunaga ei tegele.

Anname siiski väikses mahus rendile kaubaveole kuuluvat veeremit, kui me seda hetkel ise ei vaja. Rendime vedureid nii eraldi kui ka koosvedurimeeskonnaga. Samuti rendime vaguneid.

Rendihuvi korral palume pöörduda meie müügijuhtide poole, kes aitavad leida sobiva lahenduse: sales@operail.com!

VEEREMI HOOLDUS JA REMONT

Kontrollime, hooldame ja remondime kõiki enamlevinud vaguneid ja vedureid. Oleme kogenud, tunneme raudteeveeremi remondiga seotud nõudeid ning teeme tööd hoolega.  

Põhiliselt remondime nii vaguneid kui ka vedureid Tapa depoos, mis on oma enam kui 135-aastase ajalooga üks vanemaid veeremi remondi ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid kogu 1520 mm rööpmelaiusega raudteel. 

Suudame hooldada ja remontida kõiki enamlevinud kaubavaguni tüüpe. Veduritest remondime enamasti C30-M, PH, C36, TEM-TMH ja CME3 tüüpi vedureid, kuid vajadusel oleme võimelised teenindama oma kliente ka teist tüüpi vedurite puhul. Meil on vastava kvalifikatsiooniga meeskond, et pakkuda vedurite hooldust ka kliendi asukohas – nii Eestis kui välismaal. 

2016. aasta mais avasime Tapa depoos uue värvi- ja pesutsehhi, kus lisaks veeremile saab värvida ka kõikvõimalikke muid metalldetaile, -esemeid, -seadmeid ja -sõidukeid!

Operaili Tapa depoo vastab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile. Lisaks ISO 90001:2015 oleme sertifiseeritud kui Europa ECM üksus, lisaks omame tingnumber 794 ja 998, ISO 3834-2:2021, EN 15085-2 ja ISO/IEC 17025:2017 sertifikaate.

Tapa depoos pakutavad teenused

Täpsemalt pakume  järgmiseid remonditeenuseid:

 • Kaubavagunite ja nende osade jooksev-, depoo- ja kapitaalremont
 • Kaubavagunite ja nende osade kasutusea pikendamine
 • Kaubavagunite detailide ja sõlmede remont
 • Kaubavagunitele ettenähtud trafarettide peale kandmine
 • Vagunite rattapaaride liht- ja täisläbivaatus
 • Vagunite rattapaaride remont
 • Vagunite rattapaaride formeerimine
 • Vagunite ja vedurite värvimine koos vana värvi eemaldamisega
 • Tsisternvagunite hüdrokatsetused
 • Metallkonstruktsioonide puhastamine ja värvimine
 • Vedurite hooldus ja remont (sh kliendi asukohas)
 • Vedurite agregaatide ja sõlmede hooldus ning remont
 • Raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine
 • Raudteeveeremi rattapaaride veerepindade treimine veeremi all
 • Keevitustööd
 • Metallkonstruktsioonide ehitus
 • Veeremi värvimine

VEDURITE EHITUS

2017. aastal taastasime Eestis üle 80 aasta veduriehitamise traditsiooni – Tapa depoos valmis esimene C30-M tüüpi universaalvedur. Vedur on mõeldud manöövritööde ja kohalike liinivedude teostamiseks. Veduril on Ameerika vedurite vastupidav raam, heade sõiduomadustega ja töökindel veermik ning koostööpartner CZ Loko poolt projekteeritud ja koostatud moodulid. Veduri mootori tüüp on Caterpillar 3512C HD võimsusega  1550  kW,  teljekoormus: 23 t ja maksimaalne kiirus: 100  km/h.

Tänaseks on Tapa depoos valminud 12 sellist vedurit, millest kolm on kohandatud ja registreeritud kasutamiseks Soome raudteel ning kannavad täiendatud mudelinime C30-MF.

Kümme vedurit said nime ajalooliselt oluliste Tapa jaamaülema järgi: Adam (Adam Zmijevski), Karl (Karl Glaudan), Rudolf (Rudolf Bernhard Blauhut), Jakob (Jakob Roplik), Otto (Villu-Otto Vane), Leo (Leo Pärg), Märt (Märt Külvik), Oskar (Oskar Kriisk), Ants (Ants Kurvits), August (Arnold August Peri). 11. vedur kannab nime Paul, Operaili endise juhatuse liikme Paul Lukka järgi, kes mängis olulist rolli Operaili Soome laienemise juures. 12. vedur sai Operaili Soomes tegutsetud aja auks Operail Finlandi tegevjuhi järgi nimeks Ilkka.

Lisainfot C30-M veduri kohta leiad SIIT.

Baltimaade ja lähiregiooni esimene LNG-liinivedur

Operaili Tapa depoos ehitati 2021. aastal valmis lähiregiooni esimene LNG-liinivedur. Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud vaid manöövertöid sooritavatel veduritel. 

Ameerika päritolu General Electricu C36-tüüpi veduri ümberehitusel LNG-liiniveduriks lisati diislikütusepaagile LNG-mahutid, mis tähendab, et vedur saab tööks kasutada nii diislikütust kui ka LNG-d. 

LNG-vedur on keskkonnasäästlik, kuna eritab 20% vähem süsihappegaasi ning koguni 70% vähem vääveldioksiidi kui diiselvedur. 

Praeguseks on LNG-veduri projekt lõppenud. Oleme uhked oma meistrite töö üle ja saime väärtusliku kogemuse, kuidas ehitada midagi täiesti uudset. Majanduslikel põhjusel ei võtnud me vedurit vedudel kasutusse.