Dokumendid
Tsisternvagunites ja naftabituumeni veoks ette nähtud punkervagunites vedelkaupade veoeeskiri (Moskva 2009) – kehtib alates juulist 2009 osas, mis ei ole vastuolus SMGS lisaga 2
Ohtlike kaupade veokorraldus ja ohukaardid – kehtivad alates 01.01.2015 (RUS)
Kaubaveo alaste templite register
Kaubavagunite ja jaamateede kasutusaja ja -tasu arvestamise kord
26.03 AS Operail korralise üldkoosoleku otsus
AS Operail nõukogu aruanne 2020 majandusaasta aruande kohta
13.05 AS Operail mittestrateegiliste ärisuundade võõrandamine
14.05 AS Operail korralise üldkoosoleku otsus
19.05 AS Operail korralise üdkoosoleku otsus
21.10 Omaniku ootuste kinnitamine
Omaniku ootused aktsiaseltsile Operail
20.01 AS Operail nõukogu koosseisu muudatus
13.03 AS Operail nõukogu liikmetest auditikomitee liikmete tasude kinnitamine
12.05 AS Operail nõukogu koosseisu muudatus
01.07 AS Operail korralise üldkoosoleku otsus
AS Operail nõukogu aruanne 2019 majandusaasta aruande kohta
10.08 AS Operail aktsiakapitali suurendamine ja põhikirja muutmine
AS Operail põhikiri
18.08 AS Operail põhikirja muutmine
AS Operail põhikiri
15.05 AS Operail korralise üldkoosoleku otsus
21.11 AS Operail nõukogu koosseisu muudatus
09.05 AS EVR Cargo korralise üldkoosoleku otsus
23.05 AS EVR Cargo nõukogu liikmete töötasu muudatus
02.05 Omaniku ootuste kinnitamine
Omaniku ootused aktsiaseltsile EVR Cargo
26.04 AS EVR Cargo korralise üldkoosoleku otsus
26.04 Erakorralise üldkoosoleku otsus
22.05 AS EVR Cargo nõukogu koosseisu muudatus
2020 majandusaasta aruanne
2019 majandusaasta aruanne
2018 majandusaasta aruanne
2017 majandusaasta aruanne
2016 majandusaasta aruanne