Muud koolitused

Muud koolitused

Koolitame ka teisi raudteespetsialiste. Koolitusi viivad läbi kogenud spetsialistid, kes on oma valdkonnas aastate jooksul saanud tarviliku pädevuse ja hea praktika.

Valmistame ette järgmisi raudteespetsialiste:

Ettevalmistav koolitus kutsekomisjoni eksamiks raudteekutse taotlemisel. Koolituse kestus 24 tundi.

Hinnad (hindadele lisandub käibemaks):

  • 1-4 inimest 360 EUR/inimene
  • 5-9 inimest 300 EUR/inimene
  • 10-15 inimest 250 EUR/inimene
  • 16-20 inimest 200 EUR/inimene

Korraldame ka ettevalmistavat koolitust tööloa taotlemiseks raudteeinfrastruktuuri valdajalt, mis on vajalik manöövrijuhina või eriveeremijuhina töötamiseks teatud raudteeinfrastruktuuri tööpiirkonnas.

Lisaks koolitame ja atesteerime kaubasaatjaid ja ‑saajaid, kes on seotud vedelkaupade peale‑ ja mahalaadimisega tsisternidesse    ja punkerpoolvagunitesse.

Atesteerimine toimub läbi atesteerimiskomisjoni eksami, komisjoni üheks liikmeks on  kaubasaatja (-saaja) esindaja. Eksami edukalt sooritanule väljastatakse vastav tunnistus, mis kehtib kolm aastat. Atesteerimiseks aitavad ette valmistuda atesteerimiseksami küsimused, millega on võimalik tutvuda tutvuda siin.

Leonid Vätson

Koolituskeskuse koolitustega seotud küsimustele vastab meie instruktor-vedurijuht:

Leonid Vätson