Operail kasvatas veelgi kasumit

Lisatud 04.09.2019

Rahvusvaheline logistika- ja transpordiettevõte Operail on käesoleva aasta esimese kuue kuuga kasvatanud kõiki olulisi majandusnäitajaid.

Operaili 2019. aasta esimese kuue kuu ärikasum oli 18% suurem kui eelmisel aastal, ulatudes pea kuue miljoni euroni. „Oleme suutnud jätkata 2018. aasta trendi ning hoidnud ettevõtet tugevas kasumis,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Ettevõtte 2019. aasta esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 5,2 miljonit eurot ehk eelmise aasta tulemust ületati koguni seitsme protsendiga. „Üle mitme aasta maksis Operail omanikule ehk riigile välja ka dividende – täitsime riigikassat 1,5 miljoni euroga, millelt tasusime tulumaksu 375 tuhat eurot,“ lisas Toomsalu.

Eelmise aasta esimese kuue kuuga võrreldes kasvatas Operail äritulusid 2% (37,7 miljonit eurot), müügituludest tegid suurima kasvu vagunitega seotud tulud. „Meie kontsernil oli poolaasta lõpuks rendile antud enam kui 2100 vagunit ning nende renditulud kasvasid 58%, ulatudes enam kui kuue miljoni euroni,“ tutvustas Toomsalu Operaili majandustulemusi. Ettevõtte kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 8,9 miljonit eurot, mida on 14% võrra rohkem eelmise aastaga võrreldes.

Minimaalse languse (1%) tegi aasta esimesel kuuel kuul kaubaveo maht, kuid Toomsalu selles midagi traagilist ei näe. „Me vedasime kuue kuuga pea seitse miljonit tonni kaupu ehk rohkem kui miljon tonni kuus, mis on väga hea näitaja. Võrreldes eelmise aastaga on kaubaveos näiteks kasvutrendi näidanud väetised, keemiakaubad ja vedelad mineraalsed kütused ning mõningast langustrendi põlevkivi ja tahked mineraalsed kütused.“

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd pea 700 inimesele.