Operail teenis kasumit

Lisatud 12.05.2020

2019. aastal parandas raudtee-ettevõte Operail kõiki peamisi majandusnäitajaid ning teenis puhaskasumit 9,6 miljonit eurot.

Operaili kontserni äritulud kasvasid mullu 75,4 miljoni euroni, EBITDA kasvas 8% võrra 17 miljoni euroni. „2019. aasta oli meie jaoks oluline mitmeski mõttes – sisenesime uuele turule ning asutasime kaubavedude teenindamiseks tütarettevõtte Soomes, suurendasime pakutavate teenuste hulka, astusime olulisi samme säästlikuma transporditeenuse pakkumise osas ning suutsime näidata ka väga häid majandustulemusi,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele ka tütarettevõtted Eestis ja Soomes.

Jätkuvat tõusu näitas Operaili vagunite rendiäri, mille tulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 40% võrra 12,9 miljoni euroni. Eelmise aasta lõpuks oli Operaili 3500 vagunist enam kui 2200 välja renditud.

2019. aasta kaubaveomaht jäi aasta varasemaga samale tasemele ning ettevõte vedas 13,2 miljonit tonni kaupu (13,4 miljonit tonni 2018. aastal), millest transiidi osakaal oli 71%. Kõige enam liikus rööbastel väetisi (6,1 miljonit tonni) ning mineraalseid kütuseid (3,5 miljonit tonni). „2020. aastal prognoosime transiitvedude mahu osas eelmise aastaga võrreldes madalamat taset, kuid samas näeme, et kasvab Eesti-siseste vedude maht,“ ütles Toomsalu. „Kahel viimasel aastal laotud vundament uute teenuste ja turgude näol lubab olla optimistlik ettevõtte edasise käekäigu osas,“ lisas Toomsalu.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd enam kui 640 inimesele.

Foto: Romet Liivamägi