Tuleviku logistika on puhtam ja ohutum.

Kaubavedu raudteel on 28 korda turvalisem kui maanteel. Üks kaubarong veab rohkem kaupa kui 100 kaubaautot. Kui palju puhtam oleks sisse hingatav õhk, kui toome kaubad raudteele ja neid veab LNG-vedur? Või vesinikvedur?

Me usume puhtamasse ja ohutumasse tulevikku ja teame, et saame seda ise oma tegevusega mõjutada.

Hobune Kükloop

Raudtee on parim asendus
ülekoormatud maanteedele.

Asendasime 2020. aastal pea 13 000 kaubaauto sõitu raudteeveoga.

Transpordisektori jalajälg keskkonnale on paratamatult suur ning järjest enam otsitakse lahendusi, kuidas kaupu transportida säästlikumalt. Operail on toonud kaubad maanteelt raudteele ning seeläbi suurendanud liiklusohutust ja vähendanud keskkonnasaastet kogu sektoris.

„Kaubaautode asendamine raudteevedudega aitab leevendada riigi põhimaanteede koormust ning suurendada ohutust. Samuti on see oluline panuse keskkonna säästmisel, sest kauba transportimine raudteel tähendab kolm kuni neli korda väiksemat kütusekulu“ – Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Operail on viimastel aastatel suurendanud konteinerrongide veomahtu Eestis, juurutanud uusi marsruute ning veab täna enam kui 1000 tonni kaaluvaid konteinerronge Tartust Muuga ja Sillamäe sadamatesse. Võrdluseks – üks kaubaauto veab korraga vaid 27 tonni kaupa. Seega asendab üks rongikoosseis rohkem kui 30 kaubaautot.

Keskkonnasõbralik LNG-liinivedur on varsti valmis!

Pull Kükloop

LNG-veduri kasutamine hoiab kokku vähemalt 30% kütusekulusid, masin eritab 20% vähem süsihappegaasi ning koguni 70% vähem vääveldioksiidi kui diiselvedur.

LNG-liiniveduri ehitamine märgib uut ajajärku Baltimaade raudteevedude teostamises ning kogu regiooni raudteesektoris. Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud vaid manöövertöid sooritavatel veduritel.

„Esimene LNG-liinivedur on suurepäraseks näiteks, kuidas uute tehnoloogiate kasutamine mitte ainult ei muuda seniseid protsesse efektiivsemaks, vaid aitab ka hoida meid ümbritsevat keskkonda“ – Operaili äriarendusjuht Mihhail Sinani.

LNG-veduri infosüsteemid talletavad kogu informatsiooni kütuse tarbimise kohta ning andmeid analüüsides on võimalik kokkuhoidu veelgi suurendada. Operail kutsub üles ka teisi transpordi- ja logistikaettevõtjaid otsima säästvamaid lahendusi.

Esimene LNG-liinivedur asub vedusid teenindama 2021. aastal.

0 väiksemad
kütusekulud
0 vähem CO2
0 vähem SO2
Tiiger Kükloop

Vesinikvedurid on
logistika tulevik

Vesinikvedurite heitmekogus on 0!

Vesiniktehnoloogia kasutusele võtmine suudab niigi loodussõbraliku raudteetranspordi muuta nullheitmega transpordiliigiks. See tähendab, et kaubad liiguvad mööda rööpaid keskkonda kahjustamata.

„Vesiniku kasutamisel kütusena on ainus eralduv aine puhas vesi. Ehk diiselveduriga samade sõiduomadustega vesinikveduri kasutamisel ei paisku õhku mitte ühtegi kahjulikku ainet“ – Operaili juhatuse liige Paul Lukka.

Vesiniku tootmiseks saab kasutada taastuvaid loodusressursse, nagu päikese- ja tuuleenergia. See muudab vesiniku ökoloogiliselt puhtaks kütuseks, kuna tootmisprotsessis ei eraldu loodusesse süsihappegaasi. Vesinikktehnoloogia mõjutab kindlasti raudteesektori tulevikku, mistõttu teeb Operail esimesi samme selle tehnoloogia kasutusele võtmiseks Eestis.