Omaniku täpsustatud suunised Operailile seoses Vene kaupade veokeeluga

Lisatud 30.12.2022

AS Operaili ainuaktsionär täpsustas 29.12.2022 ettevõttele seatud ootuseid seoses Venemaa ja Valgevene päritolu kaupade veokeeluga alates 1. jaanuarist 2023.  

Alates 01.01.2023 on AS Operailil keelatud Venemaa ja Valgevene päritolu kauba vedamine, arvestades seejuures, et:

  • Lubatud on viia lõpuni kauba vedamine, mille veoleping on sõlmitud enne 29.12.2022, kauba päritolust sõltumata. Seejuures tuleb arvestades 03.05.2022 omaniku ootust, et uusi lepinguid ei sõlmita Venemaa ja Valgevene kaubavedude teostamiseks.
  • Lubatud on transiitkaupade, mis liiguvad läbi Venemaa ja Valgevene, vedu.
  • Kaubaks ei loeta tühje vaguneid ja konteinereid.
  • Vene ja Valgevene kuuluvusega vaguneid ja konteineid võib kasutada kaubavedudel (v.a keelatud veod).
  • Lubatud on osutada abistavaid teenuseid ja tegevusi (v.a kauba vedamine veolepingu alusel) teistele ettevõtjatele, kes soovivad Venemaa ja Valgevene päritolu kaupa vedada, kui vastavat teenust pole ajutiselt võimalik osutada teistel teenusepakkujatel.*
  • Kauba lähtejaam või sihtjaam Venemaal ja Valgevenes võrdsustatakse kauba päritoluga sellest riigist.
  • Kauba päritolu tõendamiseks nõutakse eelkõige päritolusertifikaati.

* Abistavate teenuste ja tegevuste osutamisel võtame arvesse omaniku 03.05.2022 ja 12.12.2022 allkirjastatud ootust hinnata Venemaa ja Valgevenega seotud äritegevuse eetilisust ning loobuda järk-järgult sellistest ärisuhetest, mis teenindavad otseselt kaubavahetust Venemaa ja Valgevenega. Seetõttu ei saa Operail sõlmida uusi lepinguid selliste abistavate teenuste ja tegevuste osutamiseks, mis otseselt võimaldavad teenindada Venemaa ja Valgevene kaubavahetust.