Operail lõpetab 1. jaanuarist Venemaa ja Valgevene kaupade veo

Lisatud 16.12.2022

AS-i Operail ainuaktsionär on otsustanud, et alates 1. jaanuarist 2023 a. peab Operail lõpetama Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene päritolu kaupade vedamise.

Sellest tulenevalt ei võta Operail alates 01.01.2023 kell 00.00 veoks vastu mitte ühtegi kaupa, mille lähte- või sihtjaam asub Venemaa Föderatsioonis või Valgevenes või mis on Venemaa või Valgevene päritolu.

Teenindame edasi teistest riikidest algavaid või seal lõppevaid kaubavedusid, tingimusel, et kaup ei ole Venemaa Föderatsiooni või Valgevene päritolu. Selleks palume esitada meile aegsasti kauba päritolu tõendav dokument ehk päritolusertifikaat.

Arvestame nimetatud piiranguga veoplaanide kinnitamisel järgmiselt:

1) Jaanuari veoplaanide kinnitamise soovidele Venemaa ja Valgevene suunal vastame eitavalt.
2) Kolmandatest riikidest saabuva või kolmandatesse riikidesse saadetava kauba, isegi kui see läbib transiidina Venemaad või Valgevenet, veoplaanide puhul palume esitada kauba päritolusertifikaat. Kui seda ei esitata, siis keeldume plaanide kinnitamisest.
3) Detsembri lisaplaanid Venemaa ja Valgevene kaupadele kinnitame tingimusega, et kaup peab olema Eestisse jõudnud või Eestist lahkunud hiljemalt 31.12.2022 kell 23.59.

Otsus ei puuduta enne vedude lõpetamist Eestisse saabunud tühjade vagunite piiriülest tagastamist.

Täiendavate küsimuste tekkimisel oleme valmis vastama.