Vedurijuhi esmase sertifikaadi koolitus

Vedurijuhi esmase sertifikaadi koolitus

Vedurijuhid peavad lisaks vedurijuhi lubadele omama sertifikaati, mis tõendab, millises tööpiirkonnas vedurijuht töötada võib. Sertifikaat kestab 3 aastat.

Koolituse kestvus ja ülesehitus sõltub ühelt poolt koolitatava avalduses esitatud vedurimarkide kogusest ja raudtee infrastruktuuri suurusest ning teisalt kinnitatud koolituskavast, mille alusel koolituse programm koostatakse. Koolituse tunni hind on 25 eurot inimese kohta, millele lisandub käibemaks.

Sertifikaadi koolituse kavad

Leonid Vätson

Koolituskeskuse koolitustega seotud küsimustele vastab meie instruktor-vedurijuht:

Leonid Vätson