Vedurijuhi üldkoolitus

Vedurijuhi üldkoolitus

Koolitus toimub vastavalt vajadusele, koolituste ajad ja tingimused avaldame kodulehel. Koolitus lõppeb eksamiga, millele pääsemise eeltingimuseks on koolitusest osavõtt vähemalt 75% ulatuses kava mahust. Koolituse läbimise tunnistuse alusel saab osaleja sooritada Transpordiameti büroos vedurijuhi eksami, eduka sooritamise järel saab osaleja vedurijuhi load. 

Vedurijuhi üldkoolituse nõuded, sisu ja eksamineerimise kord on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega ja koolitust korraldatakse vastavalt üldkoolituse õppekavale.

Sihtrühmad:

  • Algajad – koolitusel osaleja ei ole eelnevalt töötanud vedurijuhi abina ega oma kehtivat vedurijuhiabi tunnistust. Koolituse hind on 2500 eurot inimese kohta, lisandub käibemaks.
  • Vedurijuhiabid – koolitusel osaleja omab kehtivat vedurijuhi abi tunnistust ja on töötanud vedurijuhiabina vähemalt neli kuud. Koolituse hind on 1500 eurot inimese kohta, lisandub käibemaks.
Leonid Vätson

Koolituskeskuse koolitustega seotud küsimustele vastab meie instruktor-vedurijuht:

Leonid Vätson