Enamiku kaubamahust kaotanud Operail on finantsiliselt tugev ja otsib uusi väljundeid

Lisatud 18.08.2023

Ukraina sõja otseste ja kaudsete mõjude tõttu 83% kaubamahust kaotanud raudtee-ettevõtete kontsern Operail jäi käesoleva aasta esimese kuue kuuga prognoositud kahjumisse. Tänu mittestrateegiliste varade müügist teenitud tulule on ettevõtte finantsseis aga siiski tugev ning juhatus tegeleb Operailile uute kasumlike väljundite otsimisega. 

Kui sõja-eelsel 2021. aastal oli Operaili esimese poolaasta kaubamaht Eestis 6,6 miljonit tonni, siis 2022. aasta samal perioodil 3,6 miljonit tonni ja tänavu ainult 1,1 miljonit tonni. 2023. aastaks prognoositud kaubamahust 2,2 miljonit tonni veeti seega esimese poole aastaga ära täpselt pool. 

„Et jääme esimesel poolaastal kahjumisse, oli ette teada, sest raudteevedu on mahuäri, mille efektiivsus seisneb võimaluses transportida palju korraga. Väikse mahu juures on keeruline kasumlikult opereerida ja kulusid samal määral kärpida. Lisaks oli esimeses poolaastas ka palju erakorralisi kulusid nagu koondamised,“ märkis Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Ettevõtte esimese poolaasta kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 0,2 miljonit eurot ja puhaskahjumiks 3,1 miljonit eurot. 

Kaubamahu drastilise languse põhjuseks on Venemaa ja Valgevene vastu 2022. aastal kehtestatud sanktsioonid ning omaniku otsus lõpetada 2023. aastast ka sanktsioneerimata Venemaa ja Valgevene kaupade vedu. „Kuigi selline otsus annab eeskujuliku sõnumi, et Operail ei toeta mingil viisil agressorit, annab see äriliselt tugeva eelise konkurentidele, kes kõik veavad Venemaa ja Valgevene kaupa edasi. Eestis teenitava veotulu osas me muutust paremuse suunas selleks aastaks paraku ei prognoosi,“ sõnas Toomsalu. 

Uues olukorras kohanemiseks on ettevõtte töötajate arvu vähendatud poole võrra, kuid töötajaskonda pole siiski võimalik vähendada proportsionaalselt veomahu langusega. „Nii suures mahus koondamine on olnud väga keeruline protsess, sest tegemist on raudteealaste eriteadmistega inimestega. Tähtis on säilitada eriteadmiste kompetents, et mahtusid oleks üldse võimalik tulevikus taastada,” juhtis Toomsalu tähelepanu täiendavale probleemile. 

Kuna raudteevedu on mahuäri, siis on transiidimahu kadumise all kannatanud ka Eesti väikeettevõtted, kelle kaup üksi eraldi rongi ei moodusta. Probleemi lahendamiseks alustas Operail äsja uue väikeklientidele mõeldud teenusega – iganädalased liinirongid, kuhu saab vagunikoha broneerida kasvõi ainult ühele vagunile. 

Aasta alguses väljus Operail omaniku otsusel Eesti riigi jaoks mittestrateegilistest ärisuundadest ehk kaubaveoärist Soomes ning vagunite rendiärist. Teenitud müügitulu võimaldab Operailil praeguses keerulises olukorras toime tulla ja uute lahenduste otsimisele keskenduda. „Vaatamata asjaolule, et kaotatud mahtude tõttu on Operaili jooksev rahavoog praegu praktiliselt nullilähedane, on grupp finantsiliselt tugev. Varade müügist on jäänud kontole märkimisväärne puhver,“ lisas Toomsalu. 

Kontserni uuesti kasumlikuks viimiseks läbi uute väljundite leidmise on praegu väljatöötamisel terviklik strateegia, mis peaks valmima sügisel. Pärast seda, kui ettevõtte majanduslik seis on paranenud, on võimalik omaniku soovil edasi minna ka Operaili erastamisega.  

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mis tegeleb kaubaveo ning veeremi hoolduse, remondi ja ehitusega Eestis. Operail annab tööd u 250 inimesele. Kuni 2023. aasta alguseni tegeles Operail ka rahvusvahelise vagunite rendi ning kaubaveoga Soomes. Omaniku suunisel väljus Operail nendest ärisuundadest, sest need ei ole riigile strateegiliselt vajalikud tegevused.