Multimodaalne kaubavedu jätkas kasvu

Lisatud 24.01.2022

Operail tõi eelmisel aastal maanteelt raudteele rekordkoguses konteinereid ning kasvatas multimodaalse kaubaveoteenuse mahtu pea 50%.

„On näha, et üha enam tootjaid mõtlevad keskkonnale ning valivad transpordiliigina loodussõbraliku raudteeveo. See on hea ja tervitatav tendents ning julgustame veelgi enam langetama keskkonnasäästlikke otsuseid,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Kui transpordisektor tervikuna  tekitab 25% Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitmetest, siis raudtee moodustab sellest omakorda vaid 0,4%, maanteetransport aga koguni 72%.

2021. aastal liikus Operaili multimodaalse kaubaveo teenuse toel maanteelt raudteele pea 16 000 kaubaauto sõidu jagu kaupu, aastaga kasvas kaubamaht 47% võrra, ulatudes 190 000 tonnini. Kogu kaubamahu teenindamiseks läbisid Operaili rongid aasta jooksul pea 83 000 kilomeetrit mööda rööpaid. Sama konteinerite arvu juures oleksid kaubaautod pidanud läbima pea kolm miljonit kilomeetrit meie riigi peamaanteedel.

„Veomaht oleks võinud olla veelgi suurem, kuid paraku tegi suve kõrge temperatuur kasvavale viljale liiga ning seetõttu jäi saagikus oodatust väiksemaks,“ ütles Operaili multimodaalsete vedude juht Sanda Benbik-Voitovitš. „Sellest hoolimata suutsime mahtu kasvatada ning samuti õnnestus meil tuua raudteele veelgi uusi kaubagruppe – näiteks valmismööbel.“ Kõige enam, pea 65 000 tonni liikus mööda rööpaid killustikku, 45 000 tonni veeti turvast ning 38 000 tonni saematerjali.

Operail võttis eelmisel aastal kasutusele uue infosüsteemi, mis muutis multimodaalse veoteenuse pakkumise veelgi efektiivsemaks. Lisaks laiendati teenuseportfelli – nii olemasolevatele kui ka uutele klientidele pakuti lisaks kaubaveole ka ümberlaadimise ning konteinerite ladustamise teenuseid. „Uued teenused võeti turul väga soojalt vastu ning näeme, et nõudlus on suur. Nõudluse rahuldamiseks investeerime 2022. aastal Tartu konteinerterminali laienemisse, et saaksime veelgi suurendada kaubamahtu ning lisateenuste pakkumist klientidele,“ rääkis Benbik-Voitovitš.