Operail müüs järjekordse partii vaguneid

Lisatud 25.01.2023

Operail Leasing müüs ära 807 rendivagunit. Enampakkumisel osutusid edukateks Kasahstani ettevõte ATASU Group ja Eesti ettevõte Skinest Rail, kellele müüdi rendivagunid hinnaga kokku 22,1 miljonit eurot.

Operaili tütarettevõtte, vagunite rendiga tegeleva Operail Leasingu vara enampakkumisel osalemise võimalust tutvustati üle 40 ettevõttele. Oma pakkumise tegi protsessi erinevates etappides 20 huvilist. Pakkumisi analüüsides selgus, et vagunid on rahaliselt kasulikum müüa mitmes jaos.

Esimeses järgus müüdi 522 Ukrainas asuvat vagunit maha Ukraina ettevõttele Fortior Capital ja Eesti ettevõttele Teslar Trans, tehingute kogusumma oli 6,51 miljonit eurot. Ukrainas asuvate vagunite hinda mõjutas sõda, mille tõttu on vaguneid keeruline riigist välja tuua.

Pärast pikka ja pingelist müügiprotsessi, mille käigus räägiti läbi mitmete ettevõtetega, sõlmis Operail detsembri lõpus müügilepingu Kasahstani ühe suurema logistikaettevõtete kontserni ATASU kahe tütarettevõttega, kes ostsid ära 410 vagunit. Eelmisel nädalal sõlmiti müügileping Eesti vagunirendiettevõttega Skinest Rail, kes ostis 397 vagunit.

Enamik müüdud vaguneid on kaetud rendilepingutega. Kõik rentnikud eranditult on Euroopa ettevõtted. Vagunid asuvad valdavalt Kasahstanis, Tadžikistanis, Mongoolias ja Balti riikides. Venemaale vaguneid renditud ei ole.

Praeguseks veel alles jäänud AS Operail Leasingu rendivagunite müügiprotsess on läbirääkimiste faasis parimate pakkujatega.

Operail alustas vagunite rentimist aastal 2001, mil ettevõte oli veel osa AS-ist Eesti Raudtee. 2009. aastal liikus vagunite rent koos kaubavedudega eraldi ettevõttesse EVR Cargo (hiljem Operail). 2017. aastal laiendati äri ja soetati vaguneid juurde.

„Äri suurendamise põhjuseks  oli see, et pärast pronksiöö sündmusi vähenes Vene transiit läbi Eesti märkimisväärselt ning kaubaveod ei toitnud end enam eraldiseisvana ära. Kuna kaubaveod on riigile strateegiliselt olulised, tuli leida viise, kuidas jääda majanduslikult pinnale. Otsisime alternatiivseid sissetulekuid senikauaks, kuni õnnestub kaubavedu Eestis optimeerida, reformida. Meedias on jäetud mulje, et just vagunirent on Operaili „Vene äri“. See ei ole tõsi, äri alustati vastupidisel põhjusel – et vähendada sõltuvust Venemaalt pärit transiitkaupade veost,” meenutab AS Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Ärimudeliks on kogu aeg olnud vagunite väljarentimine Euroopa ettevõtetele, kes kasutavad vaguneid kaubaveoks 1520 mm raudteel, nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliseks veoks. Venemaa ettevõtetele ega Venemaale vaguneid kunagi renditud ei ole. Vagunite rent oli viimased kuus aastat Operaili tulusaim ärisuund, sealt tuli 99% kasumist.

Operaili omanik otsustas ärist väljuda, sest vagunite rent ei ole riigile strateegiliselt oluline tegevus ning see äri on edukas ka vabal turul, vajamata riigi sekkumist majandusse.

Eesti riik otsustas Operaili mittestrateegilistest ärisuundadest väljumise kasuks 2016. aastal, kui see mõte kirjutati koalitsioonilepingusse. Praktikas alustas omanik mittestrateegilistest äridest väljumise protsessi 2021. aasta kevadel. 2022. aasta kevadel muutus Venemaa agressiooni tõttu müügi viis – ettevõtte Operail Leasing osalise erastamise asemel otsustati müüa maha selle vara.