Operail on aastaga maanteelt raudteele toonud enam kui 5600 veoauto jagu kaupu

Lisatud 28.08.2019

2018. aasta 27. augustil esimese sõidu teinud Operaili multimodaalne konteinerrong on aastaga vedanud 2828 konteinerit ehk 5656 veoauto jagu kaupu on liikunud maantee asemel mööda rööpaid. Sellega on ettevõtte suurendanud turvalisust Eesti maanteedel ning hoidnud loodust.

„Eelmisel aasta suve lõpus alustasime Tartu-Muuga liinil vedusid kuue konteineriga, täna sõidame lisaks ka Sillamäe sadamasse ning veame enam kui 400 konteinerit kuus,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Kui algselt veeti konteinerites peamiselt saematerjali, siis selle aasta kevadest hakati suurema mahuga vedama killustikku ning augustikuust on raudteele jõudnud ka Eesti teravili. „Oleme järk-järgult asunud vedama uusi kaubagruppe, mis näitab, et nõudlus meie multimodaalse teenuse vastu on suur.“

Ettevõtte plaanides on 2020. aastal spetsiaalselt viljaveoks kasutusele võtta pealt koormakattega suletavad konteinerid, mis võimaldavad laadimist teostada kasvõi põllu ääres või kohaliku talumehe oma laos. „Seni toimuvad kõik veod Tartu terminali kaudu ning ühendame Tartu ja Kagu-Eesti piirkonna Põhja-Eesti sadamatega. Tulevikus plaanime avada uusi laadimisjaamu ja mitmekesistada marsruute,“ selgitas Operaili arenduste projektijuht Urmas Peterson. „Kasvavate kaubamahtude valguses teeme kindlasti ka täiendavaid investeeringuid meie terminalidesse, et suurendada ohutust maanteedel ja parandada laadimistingimusi raudteel.“

Lõuna-Eesti tootjate juurest raudteele ettevedu on väga efektiivne lahendus. „Selle ajaga, mis kaubaautol võtab ühe konteineriga sõitmiseks Lõuna-Eestist kas Muuga või Sillamäe sadamasse, suudab auto meie terminali Tartus toimetada vähemalt kaheksa korda rohkem kaupa.“

Olulise eelisena maanteetranspordi ees toob Peterson välja ka keskkonnamõju ning ohutuse. „Raudteevedu kasutab ühe tonni vedamiseks neli korda vähem kütust kui kaubaauto, seega on meie jalajälg keskkonnale oluliselt väiksem.“ Peterson lisas, et Operail on konteinerrongi esimese tegevusaastaga vältinud enam kui 900 tonni CO2 paiskamist atmosfääri. „Lisaks suurendame liiklusohutust meie niigi koormatud maanteedel.“