Operail teenis mullu 9,2 miljonit eurot kasumit

Lisatud 27.03.2019

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte Operail teenis eelmisel aastal puhaskasumit 9,2 miljonit eurot.

Erakordselt hea tulemuse teinud Operaili 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt kasvatas ettevõte läinud aastal lisaks kasumile ka kõiki teisi olulisi majandusnäitajaid. „Üle-eelmise aastaga võrreldes kasvatasime 2018. aastal äritulusid pea poole võrra ja EBITDA-d pea kolm korda,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Operaili 2018. aasta äritulud olid kokku 72,7 miljonit eurot ning EBITDA 15,7 miljonit eurot, aasta varem vastavalt 49,5 ja 5,5 miljonit eurot.

Tugeva tõuke ettevõtte suurele puhaskasumile andis Toomsalu sõnul vagunite rendiäri kasvatamine möödunud aastal. „Nägime seda ette, et 1520-mm rööpmelaiusega raudteel kasvab vagunite nõudlus ning vagunite piiratud pakkumise ja raudteevedude mahu kasvust tulenevalt on vagunite rendihinnad tõusnud,“ selgitas Toomsalu. Operail teenis eelmisel aastal 9,3 miljonit eurot vagunite renditulu. „Eelmise aasta lõpus oli meil välja renditud enam kui 2000 vagunit.“

Operail kasvatas eelmise aastal ka veomahtu pea kolmandiku võrra ning vedas 13,4 miljonit tonni kaupu, mis moodustas 99% kogu Eesti Raudtee taristu kaubaliiklusest. „Kõige enam liikus rööbastel väetisi, mineraalseid kütuseid ja põlevkivi, kokku 84% kogu kaubamahust. Loodame, et oleme suutnud ületada transiitvedude madalseisu ning näeme ka järgnevatel aastatel vedude kasvu,“ kommenteeris Operaili juht.

Kuna on oodata, et kaubavedude mahud kasvavad, peab Operail rohkem ressurssi suunama vedurite hooldusele ja remontimisele. Lisaks jätkatakse käesoleval aastal ka vedurite moderniseerimise projektiga. „Hetkel oleme ümber vaatamas meie remondi äriüksuse tööd ning loodame leida kõige kasumlikuma ja efektiivsema mudeli, kuidas tagada edukaks äritegevuseks vajaminevad ressursid,“ ütles Toomsalu.

Operaili nõukogu esimehe Kuldar Leisi sõnul oli ettevõtte 2018. aasta tulemus väga hea, aga samas näitas kätte suuna, et Eesti ei ole enam tööjõu- ja muude kuludega konkurentsivõimeline valdkondades, mis on väga tööjõumahukad. „Sellest tulenevalt tegeleb Operail lähiaastatel jõuliselt digitaliseerimisega ja kõrgema lisandväärtusega töödega, nagu seda on vedurite moderniseerimine eksporditurgude jaoks,“ lisas Leis.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd enam kui 690 inimesele.