Operail veab raudteel järjest rohkem konteinereid

Lisatud 17.01.2020

2019. aastal kasvas konteinervedude maht raudteel 46%. Sellele andis suure panuse Operaili multimodaalsete vedude projekt.

Kui 2018. aastal veeti raudteel konteinerites 52 428 TEU-d kaupu, siis eelmise aasta jooksul liikus mööda rööpaid 76 756  TEU-d kaupu, mis tähendab 46-protsendilist kasvu. Tonnides kasvas konteinervedude maht koguni 110%, ulatudes 636 tuhande tonnini.

„Suurele konteinervedude kasvule on jõuliselt kaasa aidanud meie multimodaalsete vedude projekt, mis moodustas kogukasvust pea poole. Eelmise aastaga võrreldes tõime maanteelt raudteele ­­­­­­12 000 TEU-d rohkem kaupu,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Lisaks meie pingutustele andsid oma panuse ka kaubaveo kliendid ise, kes järjest rohkem hindavad meie loodussäästlikku ning liiklusohutut teenust.“

Kaubagruppidest liikusid konteinerites kõige enam väetised ja keemiakaubad. Multimodaalvedude lõikes aga saematerjal, killustik, vili ja puitpelletid. „Hea meel on selle üle, multimodaalsed veod näitavad jätkuvalt selget kasvutrendi. 2020. aastal prognoosime raudteele tuua veel täiendavad 16 000 TEU-d kaupu ehk kasvatada multimodaalsete vedude kogumahuks umbes 30 000 TEU-d,“ selgitas Toomsalu.

Operaili panus kaupade toomisel maanteelt raudteele on kooskõlas Euroopa Komisjoni avaldatud The European Green Deal´i ehk rohelise kokkuleppega, mille üheks suureks eesmärgiks on suunata 75 protsenti maanteevedude kaubamahust rongidele ja laevadele. „Maanteevedude asendamine raudteel liikuvate konteineritega aitab lisaks looduse säästmisele kaasa ka liiklusohutuse suurendamisele meie riigis,“ ütles Operaili juht. „Kui võtta, et ühe konteineri liikumine raudteel asendab kaubaauto edasi-tagasisõidu, siis suutsime 2019. aasta jooksul liiklusest eemal hoida üle 8 000 veoki sõidu.“