​​​​​​​Raske, kuid tulemuslik 2020. aasta tõi Operailile kolm miljonit eurot puhaskasumit

Lisatud 08.04.2021

Keerulisel 2020. aastal uuele turule sisenenud ning Soomes kaubavedude teenindamist alustanud Operail kontserni tulemused olid oodatust paremad – ebakindlast olukorrast hoolimata suutis ettevõtte näidata pea kolme miljoni euro suurust puhaskasumit ning suurendada vagunite rendiäri.

Ettevõtte äritulud vähenesid rekordilise 2019. aastaga võrreldes 14% ning ulatusid 65,1 miljoni euroni, EBITDA langes 13% 14,8 miljoni euroni ning ettevõtte puhaskasum oli 2,7 miljonit eurot, aasta varem 9,6 miljonit eurot.

„Madalamat käivet mõjutas kõige enam kaubamahu langus, mis sai alguse juba 2019. aasta viimases kvartalis. Koroonakriis mõjutas meid loomulikult ka, kuid kartsime hullemat,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Vaatamata suurele survele vagunite rendihindadele kogu 1520mm rööpmelaiusega raudteevõrgul, õnnestus meil kasvatada ning suurendada seda ärisuunda pea kahe miljoni euro võrra.“

Operailil oli 2020. aastal välja renditud enam kui 2000 vagunit ning vagunirendiäri tulud ulatusid 14,7 miljoni euroni ehk tõusid 2019. aastaga võrreldes 14%. Kaubamaht vähenes 2019. aastaga võrreldes 15%, ulatudes 11,2 miljoni tonnini. Kaubamahu vähenemisest tingituna olid madalamad ka kaubaveost saadud tulud –  36,8 miljonit eurot, mida on 17% vähem kui 2019. aastal. „Meie kõige suurema mahu moodustasid 2020. aastal väetised, mida vedasime kokku 6,4 miljonit tonni ning nende maht kasvas aastaga 5%. Kogu veomahust oli transiidi osakaal 78% ehk 8,8 miljonit tonni.“

Möödunud aasta märksõnadena toob Operaili juht välja efektiivsuse tõstmise läbi tegevuste ümberkorraldamise, uutele turgudele laienemise ning keskkonnasõbralike lahenduste otsimise. „Tõhustasime kaubaveo protsesse nii, et tulu töötaja kohta on tõusnud,“ sõnas Toomsalu. „See ei olnud koroonakriisist tulenev samm, vaid meie pikaajalise strateegia elluviimine. Lisaks suutsime raskest olukorrast hoolimata oma ärisid laiendada ning hakata pakkuma raudteeveo teenust uuel turul – 2020. aasta novembris alustasime Soome raudteel kaubavedude teenindamist. Oleme tänaseks sõlminud mitu olulist lepingut, mis lubavad meile aastast mahtu miljonites tonnides,“ kommenteeris Toomsalu. „Samuti otsisime jätkuvalt lahendusi, mis aitaksid meil vähendada transpordisektori mõju keskkonnale.  Liigume edasi innovatsiooniprojektidega, mis lubavad viia vedurite heitkogused nullini,“ rääkis Operaili juht.

Operail on rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte, mille peamisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ehitus ja remont ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd pea 600 inimesele Eestis ja Soomes. Operail kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Operail ka vagunirendi ettevõtted AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy ning Soome raudteeveo ettevõte Operail Finland Oy.