Uus aasta tõi raudteelastele oodatud palgatõusu

Lisatud 08.01.2019

Rahvusvaheline logistika- ja transpordiettevõte Operail allkirjastas ametiühingutega kollektiivlepingu pikendamise kokkuleppe 2019. aastaks, mis näeb ette muuhulgas töötajate 8-protsendilist palgatõusu.

Kollektiivlepingule andsid lisaks Operaili juhatuse esimehele Raul Toomsalule oma allkirjad ka Eesti Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov ning Eesti Vedurimeeste Ametiühingu esimees  Raivo Romm, leping sõlmiti 4. jaanuaril.

„Meie kõige väärtuslikum vara on meie töötajad ning me peame seisma hea nende konkurentsivõimeliste töötingimuste eest, mille hulka kahtlemata kuulub ka töötasu. Ma tänan ametiühingute esimehi Oleg Tšubarovit ja Raivo Rommi ning usaldusisikuid panuse eest kollektiivlepingu pikendamise läbirääkimiste õnnestumisse,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Möödunud majandusaasta oli ettevõtte jaoks üle pika aja kasumlik ning selles oli suur roll pühendunud ja lojaalsetel töötajatel, keda ma väga tänan selle panuse eest.“

„Loomulikult on töötajate soovid suuremad kui tööandja reaalsed võimalused ning seega on vastutulekud tagasihoidlikumad. Sellepärast toimuvadki läbirääkimised, et saavutada kokkulepe, mis tagaks rahuliku tööelu,“ ütles Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov. „Allkirjastatud kokkuleppe keskmes olid töötasudega seonduvad küsimused, kuid näiteks leppisime ka kokku täiendavates raudteeohutust puudutavates küsimustes. Tunnustame tööandjat, kes keerulistes olukordades soovib ja suudab läbirääkimisi pidada ja kokkuleppeid sõlmida.“

Pikendatud kollektiivleping sõlmiti praeguses sõnastuses esialgselt Eesti Raudteelaste Ametiühinguga 2014. aastal ja Eesti Vedurimeeste Ametiühinguga 2016. aastal.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd 690 inimesele.