Wabadus sündis Tapal

Lisatud 28.11.2018

27. novembril esitleti Tapa depoos seal valminud soomusrongi nr 7 Wabadus.

Läbirääkimised Eesti Sõjamuuseumiga soomusrongi ehitamiseks algasid 2017. aasta kevadel ning projekti ettevalmistus kestis 12 kuud. „Tellija soov oli ehitada Eesti Vabadussõja 100. aastapäevaks autentse väljanägemisega soomusrongi koopia, mille kooseisu kuulub sanitaar-, kuulipilduja-, dessant- ja suurtükivagun,“ selgitas Operaili remonditööde äriüksuse juht Rain Johanson. 

Tänu pikale ja põhjalikule ettevalmistusele võttis nelja vaguni ehitus aega vaid kaks ja pool kuud. „Vaatamata ajaloolisele funktsioonile on tegemist raudtee veeremiga, mis liigub avalikul infrastruktuuril, kus vagunid peavad vastama kõrgetele ohutuse ja turvalisuse nõuetele,“ ütles Johanson. „Praeguseks on kõik neli vagunit läbinud tehnilise kontrolli ja viidud tänapäevaste Eesti Vabariigi raudteel kehtivate nõuetega kooskõlla. Veeremi maksimaalne lubatud sõidukiirus on 40 km/h.“

Vagunite ehitusprotsessi kirjeldades sõnas Johanson, et peamisteks abivahenditeks autentse tulemuse saavutamiseks olid mitmed arhiivifotod ning Eesti Sõjamuuseumi spetsialistide teadmised ja selgitused. „Materjalid ja konstruktsioonilised lahendused leiti parimate teadmiste ja kogemuste põhjal Sõjamuuseumi ja Tapa depoo spetsialistide koostöös,“ lisas Johanson. „Väga oluline roll oli ka meie lukksepp-keevitajatel, kelle konstruktiivsed ettepanekud aitasid kindlasti kaasa parema tulemuse saavutamiseks.“

 „Soomusrongi näidis annab aimduse sellest, milliste vahenditega meie esiisad vabaduse saavutamise nimel võitlesid,“ sõnas Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. „Näidisrongi täiendab Vabadussõja käiku ja soomusronge tutvustav näitus, mis juba jaanuarist ühes soomusrongiga piki murdelahingute teed mööda Eestis liikuma hakkab,“ lisas Lill.

Soomusrong nr 7 Wabadus on valminud Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna, Sõjamuuseumi ja Operaili koostöös. Soomusrongi ja -auto liikumisse Wabaduse teekonnal annavad oma panuse Eesti Raudtee, Kaitseliit ja kohalikud omavalitsused.

Soomusrongi Wabadus    peatused Wabaduse teekonnal 2019. jaanuaris:
•    4.01.19 – 5.01.19 – Kehra
•    6.01.19 – Lahinguvälja
•    7.01.19 – 8.01.19 – Aegviidu
•    9.01.19 – 10.01.19 – Tapa
•    11.01.19 – 12.01.19 – Jõgeva
•    13.01.19 – Kaarepere
•    14.01.19 – 16.01.19 – Tartu
•    17.01.19 – 24.01.19 – Elva
•    25.01.19 – 27.01.19 – Puka
•    28.01.19 – 31.01.19 – Sangaste
•    1.02.19 – Valga
Rohkem infot:   https://www.ev100.ee/et/wabaduse-teekond