AS EVR Cargo alustab märtsis vedurijuhtide üldkoolitusega

Lisatud 02.02.2017

AS EVR Cargo koolituskeskus alustab 27. märtsil vedurijuhtide üldkoolitusega. Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 21.03.16 välja antud tegevusloa nr 1.1-3/16/52 alusel.

Raudteeseaduse alusel väljastatakse vedurijuhiluba isikule:
1) kes on vähemalt 20-aastane;
2) omandanud põhihariduse ja läbinud nõukogu otsuses 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (EÜT L 199, 31.07.1985, lk 56–59) nimetatud 3. taseme kutseõppe või keskhariduse baasil vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse;
3) esitanud tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;
4) edukalt sooritanud vedurijuhieksami.

Vastavalt kinnitatud kavale korraldab AS EVR Cargo koolituskeskus vedurijuhtide üldkoolituse algajatele (koolitatavad, kes ei ole eelnevalt töötanud vedurijuhi abina ja ei oma kehtivat vedurijuhi abi tunnistust) ja vedurijuhi abidele (koolitatavad, kes omavad kehtivat vedurijuhi abi tunnistust ja on töötanud vedurijuhi abina vähemalt neli kuud).

Algajatele algab koolitus 27. märtsil ja kestab 360 tundi ning lõppeb 31. mail eksamitega. Vedurijuhi abidele algab koolitus 3. mail ja kestab 160 tundi ning lõppeb 31. mail eksamitega.
Õpe toimub tööpäeviti kell 8:00-16:30

Selleks, et kandideerida vedurijuhtide koolitusele, tuleb saata avaldus vabas vormis (märkides avaldusele: ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoht, kontakt number, e-maili aadress) aadressile koolituskeskus@operail.com. Avaldusi õppima asumiseks saab esitada kuni 28. veebruarini.

Seejärel kutsutakse kandidaadid vestlusele, mille alusel valitakse kokku 20 õppurit. Koolituse kandidaat peab vestlusel esitama järgmised dokumendid:

  •  Isikut tõendav dokument
  •  Haridust tõendav dokument
  •  Vedurijuhi abi tunnistus (olemasolul)
  •  Tõendi vähemalt 4 kuud vedurijuhi abina töötamise kohta (staaži olemasolul)

Väljavalitud kandidaadid peavad täiendavalt esitama:

  • Tõendi tervisekontrolli läbimise kohta
  •  Maksetunnistuse koopia koolituse eest tasumise kohta 

Koolitustasu ühe osaleja kohta on algajale 2500 eurot ja vedurijuhi abile 1500 eurot.

Koolitus toimub vene keeles.

Koolitus toimub aadressil: Nuudi tee 19, Maardu (Muuga depoo õppeklassis).

Koolituse viivad läbi AS EVR Cargo ja teiste ettevõtete või koolitusasutuste oma alal kogenud spetsialistid.