Etteandmise ja äratoomise teenuse hind

Lisatud 13.02.2024

Informeerime, et Operaili pakutava etteandmise ja äratoomise teenuse hind koosneb kahest põhikomponendist: veduritöö tasust ja vagunite btkm tasust. Kui vaja on teha reservsõite, sisaldub hinnas lisaks kahele põhikomponendile ka tasu reservsõitude eest.  

Veduritöö tasu on fikseeritud summa, mis katab veduri kasutamise kulud. Tasu sisaldab veduri kasutamise tasu kogu teenuse osutamiseks kuluva aja jooksul ning jaamateedel sõidetavas osas ka jaamasise rongkilomeetri ja brutotonnkilomeetri tasu. See summa ei sõltu vagunite arvust ehk sellest, mitmele vagunile etteandmine või äratoomine tellitakse. Tasu kehtib nii etteandmise kui ka äratoomise teenusele ja seda võib tellida kas ühe suuna või mõlema suuna teenusena. 

Vagunite btkm tasu on jaama infrastruktuuri kasutamise kulu komponent, mis sõltub vagunite arvust ja on fikseeritud määraga vaguni kohta. See tasu kohaldub iga vaguni kohta, mida teenust pakkudes ette antakse või ära tuuakse. 

Veduri reservsõidu tasu on lisakulu, mis tekib ainult juhul, kui teenuse osutamise jaam ei ole veduri kodujaam ning teenuse osutamiseks on veduril vaja eraldi kohale sõita.

Kliendile koostame hinnapakkumise, mis on terviklik ehk sisaldab kõiki nimetatud komponente: veduritöö tasu, vagunite btkm tasu ja vajadusel reservsõidu kulud. 

Operaili hinnapakkumine arvestab kõiki teenuse osutamisega seotud tegureid ning on kohandatud kliendi vajadustele. Me soovime pakkuda paindlikke, efektiivseid ja soodsamaid lahendusi, mis vastavad nii meie klientide vajadustele kui ka raudteeveo operatiivsetele võimalustele ja logistilistele väljakutsetele. Me väärtustame koostööd ja kliendisuhete arendamist ning oleme pühendunud pikaajalise partnerluse loomisele, pakkudes läbimõeldud ja kohandatud teenuseid, mis toetavad meie klientide äritegevust!