EVR Cargo parandas finantstulemust, kuid kaotas kaubaveo languse tõttu käibes

Lisatud 06.04.2017

Eesti raudtee-ettevõttel EVR Cargo õnnestus 2016. aastaga vähendada ärikahjumit 1,4 miljoni euro võrra ning lõpetada eelmine aasta 189 tuhande euro suuruse ärikahjumiga. EVR Cargo müügitulu oli 51,8 miljonit eurot, see langes võrreldes 2015. aastaga 19,8 protsenti.

„EVR Cargo tulemuslikkuse kasvule aitas kaasa tugev kulude kontroll ning vagunite renditulude oluline kasv. EVR Cargo kujundas 2016. aastal ümber tegevusstrateegia, mille kohaselt arendab ettevõte eraldiseisvalt lisaks kaubaveole ka vagunite rendi ning veeremi remondi ja hoolduse valdkondi. Valdkondade juhtimine eraldiseisvate äriüksustena võimaldab teravdatud tähelepanu kõigile tegevustele. 2017. aastal jätkab ettevõte efektiivistamise ning ärisuundade iseseisva arendamise kursil,“ ütles EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Vagunite renditurul toimus oluline nõudluse ja pakkumise vahekorra muutus, mis tõstis oluliselt rendihindasid. Ettevõtte vagunite renditulu kasvas 39% võrra, 1,5 miljonile eurole. Ettevõte näeb positiivse trendi jätkumist ka 2017. aastal. Rahuldamaks nõudlust vagunite rendi turul, kasvatas EVR Cargo oma vagunite remondimahtu 35 protsenti. Kokku remontis EVR Cargo 2016. aastal kokku 1508 kaubavagunit, mis on ligi 10 protsenti mullusest enam.
Kaubaveotulud vähenesid 2016. aastal 15,4 protsenti, 37,9 miljoni euroni. Kaubaveotulude languse peamiseks põhjuseks oli transiitkaubaveo mahu langus 17 protsendi võrra, 6,2 miljoni tonnini. EVR Cargo kogu kaubaveomaht ulatus 2016. aastal 10,7 miljoni tonnini, vähenedes aastaga 8 protsenti.
Veomahult suurimaks kujunes 4,1 miljoni tonniga väetiste kaubagrupp, mille maht kasvas võrreldes aastatagusega 11 protsenti. Järgnesid põlevkivi veod 2,1 miljoni tonniga, mille mahtu kasvatati 26 protsenti. Samas langesid mineraalsete vedelate kütuste mahud aastaga 54 protsenti, jäädes 1,7 miljoni tonni juurde. Viimased on olnud Venemaa jaoks prioriteetseks eksportartikliks, mida oma sadamate kaudu transporditakse.

EVR Cargo rahavoog ja bilanss on tugev, mis võimaldab investeerida atraktiivsetesse äriprojektidesse. 2016. aasta kulumi eelne ärikasum (EBITDA) oli 6,9 miljonit eurot, see kasvas aastaga 17 protsenti. Ettevõtte netovõla ja EBITDA suhe paranes oluliselt ning oli 2016. aastal 0,8. 2015. aastal oli suhtarv 1,5 ning netovõla ja omakapitali suhe muutus aruandeperioodil 20,4 protsendilt 12,4 protsendile.

EVR Cargo on Eesti juhtiv raudtee ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ning vagunite rent. EVR Cargo veerem koosneb 66 vedurist ja 2522 vagunist. Ettevõte andis 2016. aastal tööd 684 inimesele.