Merle Kurvits: Operail Finland müüdi turuhinnaga, müük ei olnud salajane

Lisatud 09.04.2024

Operaili juhtkonna, omaniku ja endise tütarettevõtte uue omaniku, aga kõige rohkem ikkagi meie ettevõtte 200 tubli töötaja ja Eesti raudteesektori jätkusuutlikkuse kaitseks tahan kontserni juhina kinnitada: Operail Finland müüdi õiglase turuväärtuse eest.

Eesti Ekspress on ekslikult väitnud, et Operail Finlandi müük viidi läbi saladuskatte all, ning teinud sellest ka eksliku järelduse, et kui müük poleks olnud nii salajane, oleks müügihind võinud kujuneda kõrgemaks. Mõned teised väljaanded on seda Eesti Ekspressist pärinevat infot edasi levitanud. Kumbki väide ei vasta tõele.

Ka Eesti Ekspress ise kirjutas ettevalmistustöödest Soome tütarettevõtte müügiks 2022. aasta augustis. Sama aasta detsembris toimunud pakkumiste kogumise etapis kirjutasid müügiprotsessi käigust kõik suurimad väljaanded, sealhulgas Delfi Meedia ja ERR. Müük ei olnud salajane.

Sellise magnituudiga müügid toimuvad pea alati enampakkumisena, mida viib läbi sõltumatu finantsnõustaja. Kodulehel, osta.ee portaalis, ajalehekuulutuse kaudu või muul isetegevuslikul viisil laiema avalikkuse ees ettevõtteid ei müüda. Seda seepärast, et sisulist infot müüdava vara kohta saab anda ainult nendele ettevõtetele, kes on reaalsed ostuhuvilised ning maksavad ära ka protsessi sisseostu summa. Muul juhul jõuaks ettevõtte ärisaladused kõikide niisama huviliste-uudistajate ja konkurentide kätesse, ettevõte kaotaks turul oma positsiooni ja väärtust.

Lisaks on ettevõte kompleksne vara ja selle võimalikud ostjad peavad tehinguni jõudmiseks tegema põhjaliku ostueelse analüüsi (due diligence). See on mõlema osapoole jaoks äärmiselt töömahukas ja kulukas protsess, mis võtab ka ainult mõne potentsiaalse ostja puhul tihti aega kuid. Ilma sellise protsessita ei oleks aga ostjad piisavalt informeeritud, et maksta parimat hinda. Selle protsessi läbiviimine kõigi võimalike uudistajatega, kellel ei ole tegelikult tehinguni jõudmiseks raha või soovi, muudaks protsessi võimatuks.

Riigiettevõtted ei ole siin mingiks erandiks – just nii müüs Omniva maksekeskuse, Eesti Energia oma Jordaania projekti või Eesti Energia tütar Enefit Green oma biogaasi jaamad ning müüakse praegu Nordicat. Kusjuures nende näidete puhul on läbiviijaks sama finantsnõustaja, kes viis läbi Operail Finlandi müüki – Superia.

Kui mõnel ajakirjanikul on mingil põhjusel raske uskuda kas Operaili või poliitikute sõnu, et selline müügiprotsess on korrektne ja standardne, siis oleks enne valejärelduste avaldamist eetiline küsida arvamust näiteks mõne professionaalse ja Operail Finlandi tehinguga mitteseotud finantsettevõtte käest, kes selliste tehingutega igapäevaselt tegeleb. Asjaosaliste endi kinnitusi arvesse võtmata ja valdkonna ekspertide arvamust küsimata Operaili mainet ja riigi vara müüki kahjustavate järelduste avaldamine on vastutustundetu.

Turuväärtuse pani paika turuolukord
Operail Finlandi müügi puhul on tõde Eesti Ekspressi väidetud salastamisest risti vastupidine. Kui otsida põhjuseid, mis võisid ettevõtte turuväärtusele negatiivselt mõjuda, siis üks nende seast oli just nimelt selge ja avalik info, et Operail peab äritegevuse Soomes aasta lõpu seisuga lõpetama.

On väga tõenäoline, et kui müügil ei oleks olnud kindlaksmääratud ja avalikustatud lõpptähtaega, oleks müügihind läbirääkimiste käigus kujunenud kõrgemaks. Sundmüüki kasutatakse alati ära. Kui müüjal oleks võimalus protsessi pikendada või tehingust keelduda, oleks ostjal rohkem huvi müüjat müüma motiveerida – seda muidugi parema hinnaga.

Kõige olulisem turuväärtust negatiivselt mõjutanud asjaolu oli aga siiski sõda. Tuletan meelde, et turusituatsioon oli müügi hetkel väga ebastabiilne. Venemaa sõda Ukrainas oli just alanud, sanktsioone kehtestati oluliselt kiiremini kui täna. Raudtee kaubamahtude tulevik Soomes ja üldse kogu transpordisektori tulevik Venemaaga piirneval ja Venemaad läbivatel aladel oli prognoosimatu. Operail Finland töötas nende olude tõttu parasjagu kahjumlikult. Seetõttu olid äririskid Soome kaubaveoäri võimalikele ostjatele kõrged. Äririskidel on alati mõju ka ettevõtte turuväärtusele.

Turuolukord oli nii keeruline, et ettevõtte müügiga tegelenud inimesed vaatasid iga päev otsa küsimusele: kas ärist väljumiseks õnnestub ettevõte ära müüa või tuleb ettevõte sulgeda ja varad realiseerida? Tagantjärele on protsessis osalenutel kummaline lugeda, et müügiga oleks tol hetkel võinud teenida enam raha.

Seega vastab tõele, et Operail Finlandi turuhind oli müümise hetkel ja tingimustes madalam, kui see oleks võinud olla rahuaja tingimustes, kuid kindlasti ei anna see alust väita, et ettevõte müüdi ära alla turuhinna. Kui enampakkumise protsess oli korrektne ja müügileping sõlmiti kõrgeima pakkumise esitajaga, siis just selline oligi antud hetkel ettevõtte turuhind. Tehingu kinnitasid nõukogu ja omanik, Operaili majandustulemused on auditeeritud PwC Eesti poolt.

Ettevõtte turuväärtus tõusis uue omaniku kätes
Ettevõtte väärtust hinnatakse erinevas olukorras ja ajahetkes erinevalt. On täiesti võimalik ja tavapärane, et kahe erineva omaniku kätes on ka ettevõtte väärtus erinev, sest ettevõtte väärtus sõltub suures osas tuleviku planeeritavatest rahavoogudest ja nende saavutamisega seotud riskitasemest.

Operailile kehtis alates 1. jaanuarist 2023 Venemaalt ja Valgevenest pärit kauba veo keeld. Müügi hetkel oli Operail Finlandi tegevus kahjumlik. Uuele omanikule selliseid piiranguid ei kehti ning uus omanik sai äritegevust kasvatada. See on põhjus, miks piiratud tegevuse ja seega piiratud väärtusega ettevõtte väärtus on uue omaniku kätes oluliselt kasvanud. Ettevõtte edasiarendamine ja kasumlikkuse suurendamine on iga ettevõtet ostva investori põhieesmärk ning iga ettevõtet juhtiva meeskonna õiguslik kohustus.

Finantsaruandlusstandardid reguleerivad, kuidas varasid majandusaasta aruandes ümber hinnata. Operaili poolt müüdava ettevõtte turuväärtuseks kujunes müügi hetkel 27,7M€, kuid aasta peale müüki on Soomes turuolukord stabiliseerunud, uus omanik on suutnud kaubamahtusid oluliselt suurendada ning ettevõtte kasumlikuks muuta. See andis uuele omanikule ka võimaluse vara finantsaruannetes ümber hinnastada. Seega ei tähenda vara väärtuse ümberhindamine uue omaniku kätes sugugi seda, et eelnev müük ei toimunud õiglase turuväärtuse juures.

Toon lihtsama näite: ostad maja hinnaga 100 000 eurot, vara sellist väärtust kinnitab ka hindamisakt. Aasta hiljem on kinnisvara hinnad nii palju kasvanud, et saaksid oma maja müüa juba 150 000 euroga. Sina oled teinud hea tehingu, kuid see ei tähenda, et maja müüja oleks müügihinnaga eksinud aasta tagasi. Tema müüs sellel hetkel, kui temal oli tarvidus müüa. On võimalus, et ülejärgmiseks aastaks võib kinnisvaraturg majanduslanguse tõttu kukkuda ja sinu maja väärtus alaneda 50 000 euroni. See võib sind küll kurvastada, aga see ei tähenda, et 50 000 oleks ebaõiglane hind.

Ning taas – kui finantsaruandluse teooria tundub ebaloogiline või -õiglane, siis enne avalike järelduste tegemist soovitan arvamust küsida mõne erapooletu finantsaudiitori käest.

Küsi ja sulle selgitatakse
Operailis töötab täna rohkem kui 200 pühendunud töötajat, kellel on Eestis kõrgeimad raudteekaubaveo alased teadmised. Nad näevad iga päev vaeva, et pakkuda klientidele kvaliteetset teenust ja suunata kaubad raudteele, aidates sellega kaasa Eesti transpordieesmärkide täitmisele. Need on inimesed, keda meedia valeväited ja ebatäpsed tõlgendused otse ja negatiivselt puudutavad.

Kutsun kõiki ajakirjanikke enne väidete või järelduste publitseerimist võtma meiega ise ühendust, ning keeruliste teemade puhul küsima kommentaari ka valdkonna ekspertidelt, et tagada info õigsus. Operaili väärtused on vastutus, oskused, lahendused, koostöö ja avatus. Olen alati valmis andma kommentaare, jagama teavet ja pakkuma selgitusi, järgides kõiki meie väärtusi.