Operail uuendas kollektiivlepingut vedurimeeste ametiühinguga ning lõpetab lepingu raudteelaste ametiühinguga

Lisatud 05.06.2023

Tänavu märtsis leppisid Operail ja Eesti Vedurimeeste Ametiühing kokku kollektiivlepingu uuendamises. Uuendatud lepingu alusel tõsteti töötajate palka, vähendati usaldusisikute arvu ning ajakohastati lepingu tervikteksti sõnastust.  

Läbirääkimistesse oli kaasatud ka Eesti Raudteelaste Ametiühing, kuid nendega kollektiivlepingu uuendamiseks kokkuleppe saavutamine ei õnnestunud ning seetõttu esitas Operail täna, 5. juunil avalduse kollektiivlepingu ülesütlemiseks. Leping lõppeb kuue kuu pärast ehk 5. detsembril.  

Operaili ja raudteelase ametiühingu vaheline kollektiivleping on sõlmitud 2014. aastal, pärast seda on lepingut aasta-aastalt pikendatud lisadega. Viimased kolm aastat on Operail läbirääkimistel pingutanud selle nimel, et kaasajastada lepingu põhiteksti, mis on ajale jalgu jäänud.  

Vahepealsete aastatega on muutunud seadusandlus, millele tuginedes lepingu tekst on loodud. Samuti on muutunud Operail ettevõttena. Lepingu sõlmimise ajal töötas Operailis umbes 900 inimest, neist 500 raudteelaste ametiühingu liikmed. Täna töötab Operailis ligikaudu 250 inimest, neist 120 raudteelaste ametiühingu liikmed.  

Peamiseks kaasnevaks probleemkohaks on usaldusisikute arv. Leping kohustab Operaili maksma palka ühele täiskohaga peausaldusisikule ja võimaldab määrata ametisse kaheksa usaldusisikut, mis ei ole tänase töötajate arvu juures enam mõistlik ega ka vajalik, samuti ei ole Operaili töötajad enam usaldusisiku kohtade täitmisest ise huvitatud.  

Samuti oli vaidluskohaks koolituskulu suurus ja aruandlus. Lepingu põhiteksti alusel saab ametiühing Operaili käest igakuiselt koolitusraha, mille kasutamise kohta ametiühing ei ole esitanud aruandlust, kuigi selleks on lepingujärgne kohustus. 

Läbirääkimised lepingu kaasajastamiseks kestsid üle kuue kuu ning jõudsid aprilli lõpuks sisulise kompromissini. Paraku keeldus ametiühing hiljem siiski kokkulepitud tingimustel lepingu allkirjastamisest. Seetõttu võttis Operail vastu otsuse leping lõpetada. 

Raudteelaste ametiühinguga lepingu lõpetamine Operaili töötajatele töötasude, lisatasude, hüvitiste ega toetustega seotud muudatusi kaasa ei too. Kehtiv tasude ja hüvede süsteem kõigile töötajatele on tagatud vedurimeeste ametiühinguga sõlmitud kollektiivlepinguga ning ettevõtte sisekorraga, mis kehtestab tasustamise põhimõtted Operailis.