Operail viib märtsikuus läbi vedurijuhtide üldkoolituse

Lisatud 22.01.2020

AS Operaili koolituskeskus alustab 23. märtsil järjekordse vedurijuhtide üldkoolitusega. Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 21.03.16 välja antud tegevusloa nr 1.1-3/16/52 alusel.

Operaili koolituskeskus ootab vedurijuhtide üldkoolitusele vedurijuhi abisid, kes on töötanud vähemalt neli kuud. Koolitus algab 23. märtsil ja kestab ühtekokku 160 tundi ning lõppeb 20. aprillil eksamitega. Õpe toimub tööpäeviti kell 8:00-16:30, koolitus toimub vene keeles. Koolituse viivad läbi Operaili ja teiste ettevõtete kogenud spetsialistid ja eksperdid.

Vedurijuhtide üldkoolitusel osalema kandideerimiseks palume esmalt saata vabas vormis avaldus (kindlasti tuleb sinna lisada ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoht, kontakt telefoninumber ja e-maili aadress) aadressile koolituskeskus@operail.com. Avaldusi koolitusel osalemiseks saab esitada kuni 21. veebruarini. Kandidaadid kutsutakse vestlusele, kus tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument (ID kaart);
  • haridust tõendav dokument (vähemalt keskharidus);
  • vedurijuhi abi tunnistus;
  • tõend vähemalt neli kuud vedurijuhi abina töötamise kohta.

 

Edukad koolitusele kandideerijad peavad täiendavalt esitama:

  • tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;
  • maksetunnistuse koopia koolituse eest tasumise kohta.

 

Koolitustasu ühe osaleja kohta on 1500 eurot. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Raudteeseaduse alusel väljastatakse vedurijuhiluba isikule:

1) kes on vähemalt 20-aastane;

2) omandanud põhihariduse ja läbinud Euroopa Nõukogu otsuses 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (EÜT L 199, 31.07.1985, lk 56–59) nimetatud 3. taseme kutseõppe või keskhariduse baasil vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse;

3) esitanud tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;

4) edukalt sooritanud vedurijuhieksami.

 

Lisainfo:

Leonid Vätson

instruktor-vedurijuht

+372 501 6726

leonid.vatson@operail.com