Rongile ette sõitnud ühissõiduk pääses napilt traagilisest õnnetusest

Lisatud 06.12.2023

28. novembri õhtupoolikul pääses Maardus Fosforiidi tänava raudteeülesõidul traagilisest õnnetusest kaubarongile ette sõitnud liinibuss. Kokkupõrkest lahutas sõidukeid umbes kolm sekundit ning Operaili vedurijuhi ennetav ohutuskäitumine. Seesugused napid pääsemised on aga Fosforiidi ülesõidul ohtlikult sagedased.

„Veduri pardakaamera salvestuselt on näha, et lisaks pildil olevale bussile sõidab otse rongi eest läbi veel ka mitu autot,“ sõnas Operaili ohutusjuht Andre Zahharov. „Tegemist on ülesõiduga, kus autojuhid tihti eiravad liiklusseadust oma ohtliku käitumisega – meie vedurijuhid annavad sellest meile pidevalt märku.“

Ka 28. novembril hoidis traagilise õnnetuse ära see, et Operaili vedurijuhid on Fosforiidi tänava ülesõidu suhtes juba ennatlikult valvsad ning sel korral oli hoog varakult maha pidurdatud. Normaalkiirusel sõites ja oma sõidueesõigust kasutades ei oleks rong mingil juhul pidama saanud.

Kaubarongi pidurdusteekond Eestis on tavaliselt pool kilomeetrit kuni kilomeeter, täiskiirusel ja täisrongiga sõites isegi kuni kaks kilomeetrit. Seepärast näeb liiklusseadus ette, et rongil on alati eesõigus – kõik teised liiklejad peavad andma rongile teed. Reguleeritud ülesõidul annab rongi tulekust teada tõkkepuu või foor, reguleerimata ülesõidul tuleb sõidukijuhul endal veenduda, et rongi ei tule.

Talve saabumisega on n-ö napikad ehk napilt õnnetusest pääsemised muutunud eriti sagedaseks. „Pimedal ajal märkab nii vedurijuht takistust kui ka autojuht rongi veelgi hiljem, samuti saavad nii rong kui ka auto libedaga halvemini pidama,“ toonitas Zahharov. „Meenutan mõne aasta tagust juhtumit, kus autojuht küll märkas rongi, kuid ei saanud sõidukit libeduse tõttu pidama ja sõitis rongile küljelt sisse. Vedurijuht sellises olukorras midagi avarii ärahoidmiseks paraku teha ei saa.”

Kuna seekord oli tegemist ühistranspordiga, oleks juhtum võinud lõppeda eriti õnnetult. „Tavaliselt kirjutatakse traagiliselt lõppenud õnnetustest põhjusel, et teised liiklejad võtaksid juhtunust õppust. Vahel võiksime aga kannatusi ennetada ja õppida sellest, mis võinuks juhtuda, kui juht käitub sarnaselt selle bussi juhile,“ nentis Zahharov.

Kuna probleemne ülesõit asub Maardus, on olukorrast korduvalt teavitatud ka Maardu linnavalitsust. Operaili vabatahtlikud ohutussaadikud on käinud Maardu, Kallavere ja Viimsi koolides, et juhtida kohalike laste tähelepanu raudtee ohutule ületamisele. Senini ei ole ülesõitu reguleerimisvahenditega ohutumaks muudetud, seega on ülesõidu kasutajate ohutus vaid igaühe endi kätes. „Lase rong läbi!“ lisas Zahharov.

Foto: Kuvatõmmis veduri pardakaamera salvestusest.

Väljavõte Liiklusseadusest:

§ 19. Liikleja kohustused raudtee ületamisel
(1) Raudtee ületamisel peab liikleja olema eriti tähelepanelik. Nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi.