Operail aitab säilitada Eesti raudteeajalugu

Lisatud 21.05.2020

Operail toetas 15 000 euroga Lavassaare raudteemuuseumi depoohoone katuse remonti, et luua paremad tingimused harukordsete eksponaatide säilitamiseks.

„Raudteeajaloo tutvustamine ja säilitamine on oluline mitte ainult ajaloolisest vaatenurgast, vaid ka raudtee kui keskkonnasäästliku transpordi propageerimisel ning raudteega seotud töökohtade tutvustamisel ja populariseerimisel,“ ütles Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Meil on hea meel, et katuseremondi toel säilib Lavassaares oluline osa meie raudteeajaloost, mis muidu oleks võinud kaotsi minna.“

„Senini on valdav osa Lavassaare raudteemuuseumi museaalidest seisnud lageda taeva all ning katuseremondita oleks looduse hävitav toime viinud lähiajal paljude unikaalsete museaalide paratamatu hävimiseni,“ ütles MTÜ Muuseumraudtee juhatuse liige Mehis Helme. „Kaua oodatud depoohoone katuse remont algas maikuus ning tööd peaksid lõppema juunis.“

Hoone on ehitatud 1924. aastal ning viimati tehti seal suuremaid remonditöid möödunud sajandi 70-ndatel. „Me täname Operaili ja teisi toetajaid oma olulise panuse eest muuseumi tegevusse ja ajaloomälestiste säilitamisele kaasaaitamise eest,“ sõnas Helme.

Lavassaares asuv Eesti Muuseumraudtee on ainuke kitsarööpmelise raudtee muuseum Eestis, kelle eksponaatide hulka kuulub ka töötav auruvedur. Muuseumis on arvel 83 ühikut erinevat veeremit ning tehnilisi seadmeid ja palju muud.