Operail viib novembrikuus läbi vedurijuhtide üldkoolituse

Lisatud 09.10.2020

AS Operaili koolituskeskus alustab 10. novembril järjekordse vedurijuhtide üldkoolitusega. Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 21.03.16 välja antud tegevusloa nr 1.1-3/16/52 alusel.

Operaili koolituskeskus ootab vedurijuhtide üldkoolitusele vedurijuhiabisid, kes on töötanud vähemalt neli kuud. Koolitus algab 10. novembril ja kestab ühtekokku 160 tundi ning lõppeb 9. detsembril eksamitega. Õpe toimub tööpäeviti kell 8:00-16:30, koolitus toimub vene keeles. Koolituse viivad läbi Operaili ja teiste ettevõtete kogenud spetsialistid ja eksperdid.

Vedurijuhtide üldkoolitusel osalema kandideerimiseks palume esmalt saata vabas vormis avaldus (kindlasti tuleb sinna lisada ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoht, kontakt telefoninumber ja e-maili aadress) aadressile koolituskeskus@operail.com. Avaldusi koolitusel osalemiseks saab esitada kuni 22. oktoobrini. Kandidaadid kutsutakse vestlusele, kus tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument (ID kaart);
  • haridust tõendav dokument (vähemalt keskharidus);
  • vedurijuhiabi tunnistus;
  • tõend vähemalt neli kuud vedurijuhi abina töötamise kohta.

 

Edukad koolitusele kandideerijad peavad täiendavalt esitama:

  • tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;
  • maksetunnistuse koopia koolituse eest tasumise kohta.

 

Koolitustasu ühe osaleja kohta on 1500 eurot. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Raudteeseaduse alusel väljastatakse vedurijuhiluba isikule:

  • kes on vähemalt 20-aastane;
  • omandanud põhihariduse ja läbinud Euroopa Nõukogu otsuses 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (EÜT L 199, 31.07.1985, lk 56–59) nimetatud 3. taseme kutseõppe või keskhariduse baasil vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse;
  • esitanud tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;
  •  edukalt sooritanud vedurijuhieksami.

 

Lisainfo:

Leonid Vätson

instruktor-vedurijuht

+372 501 6726

leonid.vatson@operail.com