Operaili finantsjuht Paul Lukka: väljakutsed on aidanud saavutada finantsilise kindluse

Lisatud 26.02.2021

Finantsuudised.ee uuris Operaili finantsjuhi Paul Lukka käest, millised olid möödunud aasta raskemad otsused ning missugune on tema vaade seoses jätkusuutliku ettevõtlusega?

Missugune oli möödunud koroona-aasta raskeim otsus?

Eelmine aasta oli äärmiselt väljakutseterohke. Otsuste langetamise tegi eriti keeruliseks selgusetus tuleviku osas. Võimalikke stsenaariumeid oli mitmeid ja ometi oli vaja teha selles teadmatuses optimaalseid otsuseid. See eeldab tervelt organisatsioonilt äärmiselt suurt paindlikkust ning kiiret kohanemist võimalike muutustega.

Finantsüksusel on sellistes olukordades kindlasti väga tähtis roll – tuleb koostada võimalikke plaane ja hinnata nende potentsiaalseid tulemeid. Selle roadmapi põhjal on operatiivselt selgem edasi liikuda ja otsuseid langetada.

2020. aasta pakkus väljakutseid kõigis meie tegevusvaldkondades: aasta alguses langes kaubaveomaht, samuti alanesid vagunite rendihinnad, ilmnenud tarneraskused ning inimeste liikumispiirangud raskendasid meie vedurite ehitamise protsesse, samuti mõjutas see ka kaubavedude alustamist Soome turul.

Kõige selle kiuste võime aga tagantjärele nentida, et tulime raske olukorraga hästi toime ning meil on läinud oluliselt paremini, kui algselt kartsime. Selle aluseks võib pidada kindlasti meie inimeste suurt panust ning võimet kiiresti reageerida.

Selle paindlikkuse on meile andnud varasemad väljakutsed, mis on olnud tingitud samuti keerulisest ja muutuvast ärikeskkonnast. Kui mõned aastad tagasi oli ettevõtte raskes olukorras, siis pidime suutma kiiresti kohaneda ning leidma uusi lahendusi. Avasime uued ärisuunad ning korrigeerisime olemasolevaid tegevusi, mille tulemusel Operail on jõudsalt kasvanud ning saavutanud finantsilise kindluse. Need kogemused on meile ka praeguses olukorras kasuks tulnud.

Kuidas käesolevat aastat planeerides riske maandasite? Mida tegite teisiti?

Teadvustame endale erinevaid riske tavapärasest laiemalt ning teame, et võimalike stsenaariumite hulk on oluliselt kasvanud. Märgatavalt on muutunud ka planeerimine ettevõttes laiemalt – lisaks tavapäraste äriprotsesside planeerimisele oleme koostanud mitmed tegevuskavad, kuidas võimaliku viiruse leviku korral puudujäävaid ressursse katta nii, et näiteks klienditeenindus ei kannataks.

Kas jätkusuutlik ettevõtlus võib olla kasumlik?

Ütleksin isegi nii, et jätkusuutlikust ettevõtlusest on saamas kasumlikkuse eeldus. Üha enam pööratakse rõhku ettevõtete ökoloogilise jalajälje ja sotsiaalse vastutuse teemadele erinevate oluliste sidusrühmade poolt: kliendid, töötajad ja ühiskond laiemalt.

Jätkusuutlikkuse printsiipidest on saamas ettevõtluses hügeenifaktor ja kõrvalekallete tulemusel surevad välja teatud senised ärimudelid, kuna langevad marginaalid ja kasvavad kulud näiteks erinevate maksude näol.

Samuti võib jätkusuutliku ettevõtluse põhimõtteid mitte järgides raskeks osutuda töötajate värbamine, suhtlus ja koostöö klientidega, kes peavad vastutustundlikku juhtimist oluliseks ning kõikuma hakata ettevõtte positsioon ja maine kohalikus kogukonnas. Kasumliku äri püsimise eelduseks on investeerimine jätkusuutlikku tehnoloogiasse ning muud investeeringud, mis tagavad sotsiaal- ja looduskeskkonna jätkusuutliku arengu.

Artikkel avaldati 22.02 Finantsuudised.ee portaalis.