Operaili eetikakoodeks. Meie eetika ettevõttena ning eetilised ootused töötajatele ja partneritele

Lisatud 08.04.2024

Operailil on valminud eetikakoodeks, mis kirjeldab eetilisi tõekspidamisi meie ettevõttes.

Oleme vastutustundlik partner raudteel, kes pakub keskkonnnasõbralikke, kuluefektiivseid ja ohutuid kaubaveo ning veeremiga seotud teenuseid. Meie jaoks on oluline nii aus konkurents, ärieetika, korruptsioonivabadus, keskkonnasäästlik lähenemine ja jätkusuutlik areng, kui ka pakkuda oma töötajatele õiglast, ohutut, tervislikku ja toetatud töökeskkonda.

Eetilist ning Operaili eetikakoodeksile vastavat käitumist lubame ettevõttena, ootame kõigilt oma töötajatelt ja eeldame oma äripartneritelt.

Operaili eetikakoodeks kirjeldab ettevõtte missiooni, väärtusi ja kestliku arengu põhimõtteid. Eetikakoodeks paneb suurt rõhku töökeskkonna, tervise ja ohutuse teemadele. Me mõistame ettevõttena, et meie töötaja heaolu ja ohutus on meie edu alus. Tagame enda inimestele mitmekesisust tolereeriva ning õiglase töökeskkonna, kohtleme inimesi võrdselt, toetame töö- ja eraelu tasakaalu ning pakume õiglast töötasu.

Eetikakoodeks selgitab süvitsi ka meie ärieetika põhimõtteid, kus peamisteks märksõnadeks on tugev ja eetiline juhtimine, aus konkurents, range korruptsioonivastane poliitika, ettevõtte varade ja teabe kaitse ning aus ja avatud kommunikatsioon.

Oma partneriteks ootame ettevõtteid, kes jagavad meie eetilisi väärtusi ning loovad vastutustundlikku ja avatud ärikeskkonda, austavad ja kaitsevad inim- ja töötaja õigusi ning kes viljelevad oma tegevust keskkonna ja ühiskonna suhtes vastutustundlikult ning eetiliselt.

Meie eetikakoodeksiga saad lähemalt tutvuda SIIN.